Wersja do druku

Udostępnij

17 grudnia w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach III edycji programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Muzeum Instrumentów Muzycznych
w Poznaniu (Zbigniew Skoczylas), Forum Muzyki Tradycyjnej (Andrzej Staśkiewicz) oraz Kazimierz Budzik, powołany jako reprezentant IMiT.

Spośród jedenastu, niezwykle wartościowych propozycji warsztatów instytucjonalnych (priorytet I)
i indywidualnych (priorytet II) komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu IMiT projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Priorytet I:

Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”Andrzej Czernik – Gracka: GÓRALSKIE INSTRUMENTY PASTERSKIE (ZŁÓBCOKI)

Priorytet II:

Krzysztof BuskPaweł Kowalcze: LIRA KORBOWA

Rafał Bałaś Zbigniew Wałach: TRADYCYJNE INSTRUMENTY PASTERSKIE BESKIDU ŚLĄSKIEGO (RÓG PASTERSKI, TROMBITA)

Bartosz ZawartyMichał Umławski: DUDY WIELKOPOLSKIE

Komisja z zadowoleniem dostrzegła wysoki poziom merytoryczny złożonych wniosków.

Przy wyborze projektów przeznaczonych do dofinansowania komisja uwzględniła liczne walory przedstawionych propozycji, a w szczególności:

– stopień złożoności budowanych instrumentów,

– czas niezbędny do ich budowy,

– aktualny stan potrzeb ludowej praktyki wykonawczej,

– współmierność wnioskowanych środków w stosunku do wkładu pracy i czasu przeznaczonego na realizację projektu.

Tak jak w poprzednich edycjach programu komisja dążyła do uzyskania różnorodności pod względem rodzajów instrumentów i geograficznego zróżnicowania regionów, z których pochodzą instrumenty zgłoszone do warsztatów w ramach programu.

Pełny protokół obrad komisji dostępny jest w zakładce programy.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom dofinansowanych projektów.