Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 21 grudnia w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach II edycji programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Muzeum Instrumentów Muzycznych
w Poznaniu (Zbigniew Skoczylas), Forum Muzyki Tradycyjnej (Andrzej Staśkiewicz) oraz powołany jako reprezentant IMiT Kazimierz Budzik.

Spośród jedenastu, niezwykle ciekawych propozycji komisja wybrała do dofinansowania
w ramach programu IMiT projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Priorytet I:

Biuro Promocji Zakopanego – Jan Karpiel-Bułecka (Podhalańskie instrumenty pasterskie – budowa piszczałki bezotworowej)

Priorytet II:

Małgorzata Bajka – Stanisław Nogaj (Lira korbowa)

Mikołaj Taberski – Marek Franciszek Modrzyk (Kozioł biały weselny)

Łukasz Cul – Eward Byrtek (Dudy żywieckie)

W związku z tym, że łączna suma przyznanego dofinansowania nie wyczerpała pełnej puli budżetu II edycji programu, komisja zarekomendowała Dyrektorowi Instytutu częściowe dofinansowanie projektu:

Piotr Baczewski –  Jan Wochniak (Baraban z talerzem, bębenek obręczowy z pałką)

Przy wyborze powyższych projektów komisja uwzględniła liczne walory przestawionych propozycji warsztatów, wśród których znalazły się:

– wykorzystanie potencjału najstarszych i najbardziej doświadczonych mistrzów budowy instrumentów ludowych ze szczególnym  uwzględnieniem znajomości najstarszych metod wykonywania instrumentów oraz zdolności przekazywania ich młodym następcom,

– wykorzystanie zbudowanych w trakcie warsztatów instrumentów we współczesnej praktyce wykonawczej, opartej na tradycyjnych wzorach, dzięki czemu służyć one będą muzykom, pobudzą lokalną społeczność do zainteresowania się odtwarzaniem miejscowych zwyczajów (obrzędów), a także będą sprzyjać popularyzacji lokalnych tradycji muzycznych przez wzbogacenie stanu posiadania historycznego (pierwotnego) instrumentarium związanego z danym regionem

Przy wyborze projektów komisja dążyła do uzyskania różnorodności pod względem rodzaju instrumentów i regionów.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom dofinansowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad komisji dostępne są w zakładce programy.