Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 11 maja w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach I edycji programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Muzeum Instrumentów Muzycznych
w Poznaniu (Zbigniew Skoczylas), Forum Muzyki Tradycyjnej (Andrzej Staśkiewicz) oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca (Brygida Błaszczyk).

Spośród jedenastu, niezwykle ciekawych propozycji komisja wybrała do dofinansowania
w ramach programu IMiT projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Priorytet I:

Fundacja Tres – Andrzej Mendlewski (Dudy wielkopolskie, typ bukowsko-kościański
i sierszeńki dmuchane)

Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” – Marek Kruczek (Cymbały)

Priorytet II:

Michał Maziarz – Piotr Sikora (Basy)

Anna Drymajło – Zbigniew Butryn (Bębenek biłgorajski)

Przy wyborze powyższych projektów komisja uwzględniła liczne walory przestawionych propozycji, wśród których znalazły się:

– wykorzystanie potencjału mistrzów budowy instrumentów ludowych ze szczególnym  uwzględnieniem znajomości najstarszych metod wykonywania instrumentów oraz zdolności przekazywania ich młodym następcom,

– wykorzystanie zbudowanych w trakcie warsztatów instrumentów we współczesnej praktyce wykonawczej, opartej na tradycyjnych wzorach, dzięki czemu służyć one będą muzykom, pobudzą lokalną społeczność do zainteresowania się odtwarzaniem miejscowych zwyczajów (obrzędów),
a także będą sprzyjać popularyzacji lokalnych tradycji muzycznych przez wzbogacenie stanu posiadania historycznego (pierwotnego) instrumentarium związanego z danym regionem

Przy wyborze projektów komisja dążyła do uzyskania różnorodności pod względem rodzaju instrumentów i regionów.

Podczas posiedzenia komisja zgłosiła ponadto swoje wnioski dotyczące dalszej realizacji programu.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom dofinansowanych projektów.

Pełny protokół obrad komisji oraz szczegóły dotyczące programu dostępne są w zakładce programy.