Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Nauka i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

Stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem i wykreowania swoistego „produktu regionalnego” jako elementu tożsamości.

Zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy instrumentów i upowszechnianie fachu twórców instrumentów – wspieranie młodych artystów muzyków.

opis:

Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie: poprzez organizowanie przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których artyści – muzycy ludowi i moderatorzy przekazują umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie budowy instrumentów ludowych lub poprzez indywidualne kursy nauki budowy instrumentów  ludowych.

W ramach programu IMiT dofinansowuje – honorarium mistrza-artysty ludowego prowadzącego warsztaty
i część kosztów organizacyjnych warsztatów (priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego indywidualny kurs nauki i honorarium artysty-ucznia za wykonanie projektu zbudowanego instrumentu (priorytet II).

VII edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2017 roku.

Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej [zeskanowany i podpisany formularz aplikacyjny oraz wszystkie załączniki należy przysłać w jednym pliku PDF] na adres: imit@imit.org.pl w terminie do 30 listopada 2017 roku włącznie z tytułem wiadomości: Wniosek do programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych“.

Termin wyboru wniosków wybranych do dofinansowania upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

budżet: 30 000 zł.

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk-Podhajska – główny specjalista ds. programowych (brygida.blaszczyk@imit.org.pl, tel. 22 829 20 15)

dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, w trakcie VI edycji. Szósta edycja programu, w trakcie której realizowanych jest 5 warsztatów, zakończy się 31 grudnia 2017 roku.

Efektem pięciu zakończonych edycji programu (2012-16) jest 21 warsztatów indywidualnych lub organizowanych przez instytucje, prowadzonych przez 24 mistrzów budowy instrumentów ludowych, którzy przekazali wiedzę i uczyli budowy takich instrumentów jak: dudy wielkopolskietyp bukowsko-kościański

i sierszenki dmuchane (Andrzej Mendlewski), dudy wielkopolskietyp rawicko-gostyński (Michał Umławski), basy radomskie (Piotr Sikora), bębenek biłgorajski (Zbigniew Butryn), cymbały (Marek Kruczek), baraban z talerzem (Jan Wochniak), kozioł biały weselny (Grzegorz Witke), lira korbowa (Stanisław Nogaj, Paweł Kowalcze), dudy żywieckie (Edward Byrtek), piszczałka bezotworowa (Jan Karpiel-Bułecka), róg pasterski (Zbigniew Wałach), trombita (Zbigniew Wałach, Jan Karpiel-Bułecka), złóbcoki (Andrzej Czernik-Gracka, Jan Bobak), mazanki (Piotr Cieślak), basetla kurpiowska (Andrzej Staśkiewicz), skrzypce diabelskie (Tadeusz Makowski),  skrzypce żłobione (Stanisław Bafia), ligawki (Stanisław Jałocha) i basy dłubane (Zbigniew Butryn).

W warsztatach wzięło udział łącznie 97 czynnych uczestników, którzy odbyli ponad 2 000 godzin warsztatów. Zbudowano 47 instrumentów. Do publikacji IMiT przekazano 12 projektów instrumentów i 10 filmów dokumentujących warsztaty organizowane przez instytucje.

Filmy i projekty instrumentów dostępne są na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca w zakładce „materiały. Filmy z warsztatów zamieszczone są również na kanale YouTube IMITpolska

 

Do VII edycji programu zgłoszono 12 aplikacji (30.11.2017)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 4 projektów (11.12.2017)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wprowadzenie do programu Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

Regulamin programu

Formularz aplikacyjny – priorytet I

Formularz aplikacyjny – priorytet II

Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego – priorytet I

Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego – priorytet II