Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Nauka i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli
w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

Stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem i wykreowania swoistego „produktu regionalnego” jako elementu tożsamości.

Zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy instrumentów
i upowszechnianie fachu twórców instrumentów – wspieranie młodych artystów muzyków.

opis:

Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie: poprzez organizowanie przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których artyści – muzycy ludowi i moderatorzy przekazują umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie budowy instrumentów ludowych lub poprzez indywidualne kursy nauki budowy instrumentów  ludowych.

W ramach programu IMiT dofinansowuje – honorarium mistrza-artysty ludowego prowadzącego warsztaty
i część kosztów organizacyjnych warsztatów (priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego indywidualny kurs nauki i honorarium artysty-ucznia za wykonanie projektu zbudowanego instrumentu (priorytet II).

V edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2016 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa oraz w wersji elektronicznej na adres imit@imit.org.pl

O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego i nadesłanie zeskanowanego wniosku wraz z załącznikami a) i b) na wskazany adres mailowy w terminie określonym w regulaminie programu.

Termin wyboru wniosków wybranych do dofinansowania upływa w dniu 31 grudnia 2016 r.

budżet: 30 000 zł.

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk-Podhajska – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, w trakcie V edycji.

Efektem czterech zakończonych edycji programu (2012-15) jest 17 warsztatów indywidualnych lub organizowanych przez instytucje, prowadzonych przez 17 mistrzów budowy instrumentów ludowych, którzy przekazali wiedzę i uczyli budowy takich instrumentów jak: dudy wielkopolskie (typ bukowsko-kościański) i sierszenki dmuchane (Andrzej Mendlewski), dudy wielkopolskie, typ rawicko-gostyński (Michał Umławski), basy radomskie (Piotr Sikora), bębenek biłgorajski (Zbigniew Butryn), cymbały (Marek Kruczek), baraban z talerzem (Jan Wochniak), kozioł biały weselny (Grzegorz Witke), lira korbowa (Stanisław Nogaj, Paweł Kowalcze), dudy żywieckie (Edward Byrtek), piszczałka bezotworowa (Jan Karpiel-Bułecka), róg pasterski (Zbigniew Wałach), trombita (Zbigniew Wałach, Jan Karpiel-Bułecka), złóbcoki (Andrzej Czernik-Gracka, Jan Bobak), mazanki (Piotr Cieślak) oraz basetli kurpiowskiej (Andrzej Staśkiewicz). W warsztatach wzięło udział łącznie 67  czynnych uczestników, którzy odbyli ponad 1466 godzin warsztatów. Zbudowano 19 instrumentów. Do publikacji IMiT przekazano 11 projektów instrumentów i 7 filmów dokumentujących warsztaty organizowane przez instytucje.

Filmy i projekty instrumentów dostępne są na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca w zakładce „materiały. Filmy z warsztatów zamieszczone są również na kanale YouTube IMITpolska

 

Program uruchomiony, po zakończonej VI edycji.

Zgłoszono 13 aplikacji (30.11.2016)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 5 projektów (12.12.2016)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wprowadzenie do programu Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

Regulamin programu

Formularz aplikacyjny – priorytet I

Formularz aplikacyjny – priorytet II

Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego – priorytet I

Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego – priorytet II