Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu II edycji programu Instytut Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” skierowany jest do organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimych tradycji muzycznych, animatorów-regionalistów oraz do polskich artystów: mistrzów – twórców ludowych i młodych artystów zainteresowanych nauką budowy instrumentów ludowych.

Celem programu jest nauka i upowszechnianie praktycznych umiejętności budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie – poprzez organizowanie przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których mistrzowie-twórcy ludowi
i moderatorzy przekazują wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie budowy instrumentów, albo poprzez indywidualne kursy nauki budowy instrumentów ludowych metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honorarium mistrza-artysty ludowego prowadzącego warsztaty i część kosztów organizacyjnych warsztatów (priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego warsztaty indywidualne i honorarium artysty-ucznia za wykonanie projektu zbudowanego podczas warsztatów instrumentu (priorytet II).

II edycja programu obejmuje warsztaty odbywające się w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2012 roku, zaś termin wyboru projektów przeznaczonych do dofinansowania 31 grudnia 2012 roku.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do IMiT łącznie organizator warsztatów
i mistrz-artysta ludowy (priorytet I) lub mistrz-twórca ludowy wraz uczniem (priorytet II).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu i uczestnictwa w jego II edycji.

Szczegółowe informacje i regulamin programu dostępne są w zakładce programy.