Wersja do druku

Udostępnij

Przypominamy, że 30 kwietnia upływa termin naboru wniosków do nowego programu departamentu muzyki IMiT „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

Program skierowany jest do organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimych tradycji muzycznych, animatorów-regionalistów oraz do polskich artystów:  mistrzów – twórców ludowych
i młodych artystów zainteresowanych nauką budowy instrumentów ludowych.

Celem programu jest nauka i upowszechnianie praktycznych umiejętności budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie – poprzez organizowanie przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których mistrzowie-twórcy ludowi
i moderatorzy przekazują umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie budowy instrumentów, albo poprzez indywidualne kursy nauki budowy instrumentów ludowych metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

W ramach programu IMiT dofinansuje  honorarium mistrza-artysty ludowego prowadzącego warsztaty i część kosztów organizacyjnych warsztatów (priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego warsztaty indywidualne i honorarium artysty-ucznia za wykonanie projektu zbudowanego podczas warsztatów instrumentu (priorytet II).

I edycja programu obejmuje warsztaty odbywające się w terminie od 31 maja do 15 grudnia 2012 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń w I edycji upływa 30 kwietnia 2012 roku, zaś termin wyboru projektów 15 maja 2012 r. Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do IMiT łącznie organizator warsztatów i mistrz-artysta ludowy (priorytet I) lub uczeń-artysta i mistrz-twórca ludowy (priorytet II).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w programie.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce programy.