Wersja do druku

Udostępnij

Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra, wraz z Trafostacją Sztuki w Szczecinie zapraszają na prawykonanie utworu EXKURS Szymona Brzóski z choreografią Kai Kołodziejczyk. Pokaz spektaklu odbędzie się w piątek, 2 sierpnia 2013 roku o godzinie 17.00. Inspiracje do stworzenia najnowszej kompozycji Szymona Brzóski zostały zaczerpnięte z fenomenu techniki muzyki spektralnej. Istotą utworu jest podejście w nowatorski sposób do tematów skoncentrowanych wokół istoty dźwięku, jego wartości, czasowości jak i przeniesienia fenomenu odradzania się palety barw muzycznych w przestrzeni. Napisany utwór skomponowany będzie na orkiestrę smyczkową, instrumenty dęte, perkusyjne oraz elektronikę. Celem rozpoczęcia dialogu artystycznego pomiędzy twórcami Kayą Kołodziejczyk i Szymonem Brzóską jest wykorzystanie postaci mitycznego ptaka Feniksa, symbolu Słońca oraz wiecznego odradzania się życia. Projekt zakłada badanie terytoriów, w których odbiorca na zasadzie doświadczeń akustycznych – jak i wizualnych – jest świadkiem narodzin nowej jakości w szeroko rozumianej sztuce. Poprzez przenikanie się wizualnoplastycznych obrazów, zarówno tanecznych jak i muzycznych, widzimy pojawiające się i zanikające motywy, współgrające z założeniem multidyscyplinarnego projektu artystycznego. Zasadniczą istotą kompozycji jest współistnienie muzyki i ruchu na zasadzie jedno- oraz wielopłaszczyznowej, dopełnianie i jednoczesne kształtowanie odrębności oraz unikatowości we wspólnej przestrzeni. Oba światy – muzyczny i ruchowy – koegzystują na zasadzie kontrastu i ujednolicenia. Pierwszy wynika z drugiego i na odwrót, przenikając się wzajemnie tworzą nową jakość estetyczną.

TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie, jest pierwszym w północno-zachodnim regionie Polski centrum sztuki współczesnej. Dzięki programowi Artist-in-Residence TRAFO kreuje niekonwencjonalną przestrzeń, w której artyści nie tylko mieszkają, ale i pracują na oczach zwiedzających.

Baltic Neopolis Orchestra jest szczecińską orkiestrą kameralną wykonującą szeroki zakres kompozycji, choć ukierunkowaną na polską muzykę XX i XXI wieku. Zespół powstał w 2008 roku z inicjatywy szczecińskich młodych artystów, którzy obecnie tworzą trzon orkiestry. Otwartość Baltic Neopolis Orchestra na niecodzienne przedsięwzięcia artystyczne czyni ją niezwykle oryginalną i atrakcyjną. Orkiestra współpracuje z wieloma cenionymi artystami i kompozytorami: Bartłomiejem Niziołem, Tomaszem Tomaszewskim, Janem Staniendą, Piotrem Wojtasikiem, Anną Marią Staśkiewicz, Pawłem Kotlą, Jolą Szczepaniak, Pawłem Łukaszewskim, Piotrem Mossem, Januszem Stalmierskim, Piotrem Klimkiem, Michałem Wróblewskim. Baltic Neopolis Orchestra jest stale dofinansowywana ze środków Urzędu Miasta Szczecin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Choreografia: Kaya Kołodziejczyk

Muzyka: Szymon Brzóska

Wykonanie: Baltic Neopolis Orchestra

Tancerze: Ilona Gumowska, Aniela Kokosza, Wojciech Chowaniec, Michał Pawłowski, Paulina Nowicka, Elżbieta Jędruczyk, Agata Łaniewska, Tomasz Koszański, Maks Pawłowski, Karolina Dembowska

Projekt został zrealizowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Kolekcja – zamówienia kompozytorskie.