Wersja do druku

Udostępnij

29 czerwca 2013 r. w kościele akademickim p.w. Świętego Ducha w Toruniu o godz. 20.00 odbędzie się prawykonanie suity symfonicznej „Thorunium” Jędrzeja Rocheckiego – kompozytora-rezydenta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Koncert współorganizowany jest przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu „Kompozytor – rezydent”.

Suita symfoniczna „Thorunium” na sopran, mezzosopran, tenor, baryton, chór mieszany, organy
i orkiestrę symfoniczną została zamówiona w ramach rezydencji Jędrzeja Rocheckiego w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej .

Suita symfoniczna „Thorunium” to kompozycja wokalno-instrumentalna złożona z 11 części, następujących po sobie bez przerw. Tekst pełni w niej bardzo istotną rolę, porządkując akcję muzyczną. Wykorzystałem teksty pochodzące od różnych autorów, zaczynając od fragmentu „O pocieszeniu, jakie daje filozofia” Boecjusza, poprzez wiersze A. Asnyka, J. Czechowicza, K. Wojtyły, K. Izdebskiego, F. Fenikowskiego, S. Połoma, W. Zechentera, aż do wieńczącego Suitę fragmentu wiersza „Księżyc nad cmentarzem św. Jerzego” W. Krzysztoszka. Większość z wymienionych twórców była w pewien sposób związana z Toruniem. Tytułowy Toruń nie pojawia się jednak w sposób dosłowny, bezpośredni. Zależało mi na stworzeniu atmosfery typowej dla miasta – grodu Kopernika, jednak by zasadnicza treść pozostała uniwersalna. W pracy nad utworem pomogła mi książka Stephena Toulmina „Kosmopolis”, w której autor ukazuje filozofię bez odrywania jej od historycznego kontekstu, zastanawiając się nad genezą postmodernizmu i dostrzegając wiele wspólnych cech naszych czasów z XV/XVI-wiecznym renesansem. Przez wszystkie wieki ciągle szukamy prawdy o otaczającym nas świecie. Poszukiwanie prawdy, zmieniające się relacje między wiarą a nauką („fides et ratio”) to główna idea, przewijająca się w utworze. Gdy nastaje ciemność – „wszechświat gaśnie” i staje się „pieśnią Rozumu” (część VI), w powietrzu unosi się widmo wojny, „czerwony udój”. Wiersz „Żal” Czechowicza oddaje nastrój panujący tuż przed II wojną światową – pojawiają się czarne myśli, których nie chcemy przyjąć do świadomości „Idźże, idź dalej!”. „Żal” zestawiam z wierszem „Toruń”, napisanym przez tego samego autora, a jakże różnym, zarówno stylistycznie, jak i w ogólnym wydźwięku. Podobny kontrast ma miejsce w muzyce. Miasto staje się punktem odniesienia, „wiecznym” miastem, z wieżami błyszczącymi w księżycu „jak pochodnie”, wprowadzającym pokój, założonym z nakazu Pana, chroniącym wszystkich mieszkańców, w którym noc jest „pogodna” i „cicha”, do którego zmierzamy by w nim ostatecznie „podpisać słoneczny układ pojednania”. Naszym przewodnikiem jest księżyc, a naszą drogą jest rzeka – „Vistula regina”. Czekamy na brzask poranka…
[Jędrzej Rochecki]

Wykonawcy:
Zuzanna Szary – sopran
Kamila Paciorkowska – mezzosopran
Szymon Rona – tenor
Michał Hajduczenia – baryton
Chór Astrolabium (przygotowanie Kinga Litowska)
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Jędrzej Roch Rochecki

Urodził się w 1988 roku w Toruniu. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w klasie skrzypiec mgr Grzegorza Bogusza. Studiował kompozycję, teorię muzyki i reżyserię dźwięku w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Podczas studiów doskonalił warsztat kompozytorski w klasie prof. Marka Jasińskiego, prof. Zbigniewa Bargielskiego oraz prof. Mariana Borkowskiego. Dyplom ukończenia studiów magisterskich (z wyróżnieniem) uzyskał w 2012 roku.

Obecnie jest studentem II roku studiów magisterskich na kierunku Reżyseria dźwięku w filmie i telewizji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Bierze także udział w programie Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna UMFC i ASP w Warszawie.

W latach nauki szkolnej kilkukrotnie zdobywał nagrody w Szkolnych Konkursach Kompozytorskich organizowanych przez kompozytorkę Magdalenę Cynk w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu. Jest także laureatem nagrody publiczności na festiwalu „Dźwiękowe Perspektywy Ekranu” w Bydgoszczy za video-art Pod Prąd, II nagrody w Ogólnouczelnianym Konkursie na Concerto Grosso za Zielone Słowa, I nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. M. Gordiejuka (AM Bydgoszcz) za Miniaturę oryginalną.

W 2010 roku brał udział w międzynarodowym projekcie interdyscyplinarnym FABREC w ramach współpracy międzyuczelnianej z Universitatea de Arta şi Design (Cluj-Napoca, Rumunia) oraz Université de Toulouse Le Mirail (Tuluza, Francja).

Zajmuje się także wykonawstwem muzyki współczesnej. Regularnie bierze czynny udział w wydarzeniach organizowanych m.in. przez Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu (koncerty z cyklu „Szkolna Partytura”) i Kujawsko-Pomorski Oddział Związku Kompozytorów Polskich. Występował także w projekcie „Bydgoska Orkiestra Muzyki Współczesnej” w ramach 7th Mózg Festival organizowanego przez Stowarzyszenie Artystyczne MÓZG w Bydgoszczy.

W swoich pracach wykorzystuje możliwości muzyki elektronicznej, a także realizuje projekty intermedialne. Współpracuje z innymi twórcami komponując muzykę do filmów i animacji, tworząc ścieżkę dźwiękową, nagrywając dźwięk na planie, czy też udźwiękawiając instalacje plastyczne
i wystawy.

W sezonie artystycznym 2012/2013 pełni funkcję kompozytora-rezydenta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w ramach realizacji II edycji programu „Kompozytor-rezydent” ogłoszonego przez Instytut Muzyki i Tańca.