Wersja do druku

Udostępnij

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium na realizację projektów artystycznych.

Stypendia, przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy, są skierowane do twórców i wykonawców realizujących projekty w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, taniec, opieka nad zabytkami, sztuki plastyczne, teatr i film upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa). Stypendia, finansowane z budżetu MKiDN lub Funduszu Promocji Twórczości, przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zamysłem tej formy działań resortu jest wspieranie ciekawych projektów artystycznych i badawczych.

Jak pokazały lata ubiegłe, wiele dofinansowanych przez MKiDN projektów zyskało rangę ważnych wydarzeń kulturalnych. Każdy twórca i wykonawca może należeć do grona stypendystów MKiDN. Wystarczy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Najbliższy termin składania aplikacji o STYPENDIUM Z BUDŻETU MKiDN upływa 30 lipca bieżącego roku Szczegółowe informacje nt. warunków ubiegania sie o stypendium, znajdują się na stronie: www.mkidn.gov.pl.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: p. Anna Bochman – Grześczak
(tel.: 22-42-10-128) oraz p. Ewa Zdolińska (tel.: 22-42-10-161).