Wersja do druku

Udostępnij

Tworząc warunki dla rozwoju aktywności artystycznej, Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozpoczęły pilotażowy program powołania ogólnopolskich Przestrzeni Sztuki, interdyscyplinarnych centrów kultury prowadzonych we współpracy Ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego opierających się na istniejących instytucjach kultury.

Konferencja inauguracyjna odbyła się 29 lipca 2020 roku o 12:00. Można ją obejrzeć pod linkiem: https://youtu.be/RTDFHflGeXQ.

Idea programu opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym. Edycja pilotażowa obejmuje powołanie ośmiu Przestrzeni Sztuki – czterech ogniskujących wokół tańca i czterech, w których wiodący jest teatr. Program ma charakter interdyscyplinarny i włączający różne dziedziny działalności artystycznej. Zapewnia przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach jest prowadzona działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne. Przestrzenie Sztuki to nowa jakość w zarządzaniu kulturą, nowoczesny model budowania współpracy i infrastruktury dla działalności artystycznej i edukacyjnej w dziedzinie tańca, teatru i muzyki promieniujących na cały region.

Program uwzględnia kompleksowe rozwiązanie fundamentalnych problemów hamujących rozwój polskich środowisk twórczych, takich jak niewystarczająca infrastruktura, ograniczone możliwości tworzenia i regularnego prezentowania polskich dzieł artystycznych, niewielka wymiana artystyczna pomiędzy ośrodkami regionalnymi, odpływ polskich artystów za granicę spowodowany brakiem możliwości rozwoju w kraju i niski dostęp publiczności do oferty artystycznej we wskazanych regionach.

Przestrzenie Sztuki powstały w Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze.

W długiej perspektywie, po zakończeniu i ewaluacji pilotażu, Przestrzenie Sztuki mogłyby powstać na terenie całego kraju.

Przestrzenie Sztuki prowadzą następujące działania:

  • prezentacje spektakli;
  • rezydencje twórcze;
  • warsztaty i projekty edukacyjne;
  • projekty animacyjne i społeczne;
  • szkolenia i coaching dla artystów;
  • wspieranie badań w zakresie sztuki;
  • udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów.

Pilotaż potrwa niemal do końca 2020 roku.

Operatorzy 

Katowice

Operator: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

Partnerzy: Stowarzyszenie Imagination Space Center, Fundacja Jazdaa Polska!, Teraz/ Now Collective (Holandia),  nieformalna grupa artystyczna Vagabond Physical Collective

Kielce

Operator: Kielecki Teatr Tańca (miejska instytucja artystyczna)

Lublin

Operator: Centrum Kultury w Lublinie, Przestrzenie Sztuki w Lublinie, Lubelski Teatr Tańca

Łódź

Operator: Materia

Partnerzy: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki, Urząd Miasta Łodzi

Olsztyn

Operator: Teatr im. Stefana Jaracza

Rzeszów

Operator: Teatr im. Wandy Siemaszkowej

Zielona Góra

Operator: Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Kierownictwo:

Aleksandra Dziurosz, kierowniczka projektu (TANIEC)

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, kierowniczka projektu (TEATR)

Koordynatorka w zakresie tańca:

Aleksandra Kleinrok

aleksandra.kleinrok@imit.org.pl

Kontakt z mediami:

Agata Szymczak, kierowniczka ds. promocji Instytutu Muzyki i Tańca

agata.szymczak@imit.org.pl / 602 311 955