Wersja do druku

Udostępnij

W dniach 24 i 26 czerwca (kolejno o godz. 15.30 i 10.00) w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej odbędzie się pokaz na zakończenie projektu AIR PLAY GROUND, który realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stoszowicach (partnerzy: Szkoła Podstawowa w Budzowie oraz Gimnazjum w Budzowie.  W ramach projektu przeprowadzono warsztaty z różnych dziedzin tańca (m.in break dance, taniec ludowy, współczesny i klasyczny) dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdy na spektakle taneczne do Wrocławia Myśl, wokół której poruszali się uczestnicy warsztatów to gra słów „AIR – PLAY – GROUND” (powietrze -gra- ziemia, powietrzny plac zabaw, współgranie nieba i ziemi, pogranicze nieba i ziemi, gra między ziemią i powietrzem, przestrzeń gry i zabawy) i ukryte w niej elementy: model zabawy, jako fundamentalny element ludzkiej ekspresji, klucz do komunikacji i kreatywności, odkrywanie przyjemności w wyrażaniu emocji i występowaniu na scenie, ale również naturalna potrzeba ciała każdego dziecka; oraz techniki tańca w powietrzu, jako atrakcyjne, przystępne i alternatywne formy ruchu i pracy z ciałem dla dzieci i młodzieży, rozwijające wyobraźnię ruchową, a także twórcze podejście do ruchu i myślenia o tańcu. Podczas pokazu powstanie instalacja plastyczna, łącząca w sobie mapę placów zabaw, powietrzne rekwizyty i filmy wideo, w której tańczyć będą uczestnicy warsztatów.

Projekt Myśl, Ruch, Taniec! realizowany był w ramach programu Myśl w ruchu Instytutu Muzyki i Tańca.

 

***

Myśl w ruchu to ogólnopolski program edukacyjny oparty na naborze konkursowym skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (różne grupy wiekowe). Każdy z projektów w ramach programu przygotowywany jest we współpracy z lokalnym środowiskiem tanecznym. Podczas praktycznych warsztatów uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi technikami tanecznymi, w ramach zajęć oglądają również spektakle tańca, integralną częścią programu są też wykłady teoretyczne. Projekty trwają jeden lub dwa semestry szkolne. Efekty kilkumiesięcznej praktycznej pracy warsztatowej prezentowane są w formie otwartego pokazu z udziałem publiczności.

 

W 2014 roku w ramach Myśli w ruchu realizowanych jest 9 projektów w następujących miastach i miejscowościach: Lublin, Bytom, Stoszowice, Zduńska Wola, Gdańsk, Wrocław, Sokołów Podlaski, Dąbrówka, Grodzisk Mazowiecki.