Wersja do druku

Udostępnij

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Pracowni Muzyki Tradycyjnej w roku 2017.

  8. W dniach 11-13 września zorganizowana została (wspólnie z Instytutem Muzykologii UW, Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów) I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna w Ostromecku. Wzięło w niej udział 80 uczestników. Nastąpiła zmiana daty (z listopada na wrzesień) oraz miejsca. Zamiast Muzeum w Szydłowcu Konferencja odbyła się z przyczyn organizacyjnych (duża liczba miejsc noclegowych) w Pałacu w Ostromecku oraz nastąpiła w związku tym także zmiana współorganizatorów. W związku z faktem obecności historycznej kolekcji fortepianów im. A. Szwalbego w Ostromecku Noc tańca została zastąpiona koncertami prezentującymi kolekcję dostępnych na miejscu instrumentów oraz koncertem zespołu P. Ficka „Skład niearchaiczny”. W ramach Konferencji zaprogramowanej przez prof. Z. Przerembskiego, A. Mierzejewską i J. Gul (twórców portalu ludowe.instrumenty.edu.pl) zaprezentowany został portal oraz filmy „Instrumenty z duszą”, a referaty dotyczące kolekcji instrumentów ludowych oraz problematyki etnomuzykologii stanowiły większość wystąpień panelowych.

   18. Wsparto nagrodami rzeczowymi III Turniej Muzyków Prawdziwych organizowany przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie. Laureaci nagrody specjalnej IMIT II Turnieju – Kapela Podlasianki oraz kapela Przewłocki/Mazurkiewicz/Piekarski wzięli udział w Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” (17-22 kwietnia).

   19. W ramach III Konwencji Muzyki Polskiej odbyły się dwa panele poświęcone edukacji w muzyce tradycyjnej (prowadzące: prof. dr hab. Anna Waluga, dr Weronika Grozdew-Kołacińska).

   Przeprowadzono działania promocyjne i przygotowano materiały, m.in. wydrukowany został kalendarz popularyzujący polskie instrumenty ludowe oraz najważniejsze polskie kolekcje muzealne złożone z instrumentów ludowych, a także pocztówkę okolicznościową.

   Kierownictwo merytoryczne nad Pracownią sprawowała w 2017 roku dr Weronika Grozdew-Kołacińska, a ze strony IMiT projekty były prowadzone przez: Brygidę Błaszczyk-Podhajską oraz Alinę Święs.


   Pracownia Muzyki Tradycyjnej w Instytucie Muzyki i Tańca została powołana w dniu 17 czerwca 2015 roku podczas Konferencji Przekaz międzypokoleniowy w kulturze tradycyjnej i rola państwa w tym zakresie. Pracownia, jako oddział specjalistyczny Instytutu, ma na celu inicjowanie, prowadzenie oraz koordynację stałych i długofalowych programów i zadań wspierających działania na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycyjnej kultury muzycznej w Polsce. Jest to bezpośrednia kontynuacja dotychczasowych działań IMiT w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów zainicjowanych w Roku Kolberga, w którym to Instytut pełnił funkcję Biura Obchodów.