Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem odmrażania polskiej gospodarki i życia publicznego od 18 maja możliwe jest organizowanie prób, ćwiczeń i nagrań w instytucjach kultury. To ważny krok, który pozwoli na stopniowe oswajanie z nowym reżimem sanitarnym i powrót do pracy w instytucjach artystycznych.  

W czasie konsultacji środowiskowych, które poprzedziły etap opublikowania zaleceń, dominowała potrzeba sformułowania formalnych ram, które dyrektorom i kierownikom zespołów będą pozwalały działać zgodnie z potrzebami każdej konkretnej instytucji. Zamysł ten został zrealizowany, a   wytyczne zatwierdzone przez GIS.

Należy podkreślić, że specyfika działań poszczególnych typów teatrów, orkiestr, grup artystycznych, zarówno pod względem organizacyjnym, jak

i infrastrukturalnym, jest tak różnorodna, że nie ma możliwości objęcia tych zdywersyfikowanych form jednolitym formatem zaleceń.

W obszarze jednej kategorii działania artystycznego mamy do czynienia z organizacjami, które mają zupełnie inne potrzeby i możliwości dotyczące codziennej pracy. Typy siedzib, warunki lokalowe i liczebność zespołów sprawiają, że niezbędnym krokiem w powrocie do pracy, w momencie, kiedy dana organizacja ma wątpliwości dotyczące bezpiecznego działania, są konsultacje z lokalnymi ośrodkami sanitarno-epidemiologicznymi. Jest to tym bardziej potrzebne, że w przypadku pracy orkiestry, zespołu baletowego czy teatralnego, nie do uniknięcia jest praca większej ilości osób w bliskim kontakcie i korzystanie ze wspólnych, często mocno ograniczonych, powierzchni i przestrzeni komunikacyjnych, zakulisowych, technicznych. Jest to zasadnicza różnica w porównaniu np. do formy działania muzeów czy planów filmowych, gdzie jest możliwe takie zarządzenie pracą, by kontakty były  ograniczone.

Dostrzegając istotność  głosu przedstawicieli środowiska – dyrektorów teatrów i reżyserów, zapraszamy przedstawicieli Unii Teatrów Polskich, Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych i Stowarzyszenia Dyrektorów Teatru na spotkanie robocze  w celu dokonania przeglądu i optymalnego wyboru spośród możliwych modeli bezpiecznego funkcjonowania  artystycznych instytucji kultury. Szczegółowe ustalenia organizacyjne zostaną dokonane 22 maja br.

28 maja 2020 r.  odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu eksperckiego ds. sytuacji teatru w czasie pandemii, powołanego z inicjatywy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. W ramach spotkania w gronie przedstawicieli różnych grup instytucji teatralnych, muzycznych i tanecznych przedstawione zostaną do akceptacji środowiska teatralnego wypracowane w czasie wcześniejszego spotkania roboczego uszczegółowienia do opublikowanych wytycznych.