Narodowy Instytut Muzyki i Tańca wspierający od kilku lat psychologicznie polskich muzyków i tancerzy uruchomił 1 marca specjalny program bezpłatnej pomocy psychologicznej on-line wspieraMY Ukrainę. Program jest kierowany do artystów ukraińskich bez względu na dziedzinę twórczą, ich bliskich oraz wszystkich osób dotkniętych agresją Rosji na Ukrainę.

Wersja do druku

Udostępnij

Program oferuje pomoc i wsparcie psychologiczne, których głównym celem będzie przywrócenie utraconej w wyniku traumatycznych wydarzeń równowagi psychicznej i zdolności do samodzielnego działania.

Pomoc będzie udzielana w języku polskim oraz ukraińskim.

Rezerwacji wizyty można dokonać na stronie www.nimit.pl/wspieramy/, wybierając kategorię wspieraMY Ukrainę język konsultacji (polski lub ukraiński), nazwisko psychologa oraz termin i godzinę wizyty.

Konsultacje udzielane są za pośrednictwem Skype’a lub Zoom’a.

W ramach interwencji kryzysowej pomoc psychologiczna udzielana jest natychmiast.

W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby pomoc psychologiczna rozszerzona została również o konsultacje telefoniczne. Poniżej znajdują się numery do naszych psycholożek:

  • dr Małgorzata Chmurzyńska (konsultacja w języku polskim): +48 785 450 000
  • Julia Kaleńska (konsultacja w języku ukraińskim): +48 506 075 297

Pamiętajmy jednak, że rozmowa telefoniczna nie może być jedyną formą pomocy. Jest jedynie wsparciem interwencyjnym w sytuacjach kryzysowych lub czasowo stosowanym jako druga z opcji konsultacji.

Kontakt: wspieramy@nimit.pl, +48 785 450 000


Програма скерована до всіх громадян України, а не лише артистів, до тих, хто вже давно живе в Польщі, так і до тих, хто приїхав до Польщі останніми днями. Вони стикаються зі страхом за власне життя та життя своїх близьких, з втратою почуття безпеки, надії та мрій, із психічним перевантаженням.

Національний інститут музики і танцю пропонує психологічну допомогу та підтримку, головною метою якої буде відновлення душевної рівноваги та здатності до самостійної дії, втраченої внаслідок травматичних подій.

Допомогу надаватимуть українською мовою.

Записатися на зустріч можна на сайті www.nimit.pl/wspieramy/, обираючи категорію „wspieraMY_UA, мову консультацій (польською, українською), прізвище психолога, дату та час прийому.

Консультації надаються через Skype або Zoom.

У рамках кризового втручання психологічна допомога надається негайно.

У відповідь на зростаючі потреби ми розширюємо психологічну допомогу, включаючи телефонні консультації. Нижче ви знайдете номери наших психологів:

  • д-р Малгожата Хмуржинська (консультація польською мовою): +48 785 450 000
  • Юлія Каленська (консультація українською): +48 506 075 297

Однак пам’ятайте, що телефонний дзвінок не може бути єдиною формою допомоги. Це лише підтримка в кризових ситуаціях, яка тимчасово використовується як другий варіант консультації.

Контакт: wspieramy@nimit.pl, +48 785 450 000