Wersja do druku

Udostępnij

Publikujemy wyniki badania omnibusowego na temat częstości słuchania muzyki poważnej i ludowej, zrealizowanego na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca przez Centrum Badania Opinii Społecznej w grudniu 2016 roku. Z przedstawionych danych wynika, że muzyka ludowa wykonywana „na żywo” ma dwukrotnie większe grono odbiorców niż muzyka poważna, choć bardzo zaskakuje wysoki procent odpowiedzi negatywnych o słuchaniu muzyki tradycyjnej u mieszkańców wsi (58%) i rolników (62%). Natomiast większy odsetek mieszkańców dużych miast (pow. 0,5 miliona) niż wsi deklaruje wielokrotny kontakt z żywą kulturą ludową.

W zakresie muzyki poważnej dane za 5 lat nie wskazują jednej tendencji, choć wyniki za rok 2016 prezentują największą aktywność słuchaczy w Polsce. Odnosząc dane procentowe do liczebności ludności (bazując na Roczniku demograficznym GUS, dane na 31 grudnia 2015) ponad 6 milionów osób uczestniczyło choćby raz w koncercie muzyki klasycznej, a 12 milionów – słuchało tego gatunku muzyki za pośrednictwem różnorakich mediów. Ze szczegółowej analizy wynika, że byli to głównie mieszkańcy wielkich miast, z wyższym wykształceniem, dobrze sytuowani majątkowo i należący do grupy osób pracujących na własny rachunek.

Badanie na temat muzyki poważnej IMiT prowadzi corocznie od 2012 roku (dane porównawcze w zestawieniu), natomiast co roku wymieniane jest drugie pytanie i tym razem postanowiliśmy sprawdzić częstotliwość słuchania muzyki ludowej (tradycyjnej). We wcześniejszych latach Instytut zamawiał badania m. in. na temat rozpoznawalności Witolda Lutosławskiego, Oskara Kolberga i Andrzeja Panufnika.

Wszystkie wykonane badania dostępne są w zakładce „materiały”.