Wersja do druku

Udostępnij

Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach oraz Instytut Muzyki i Tańca ogłaszają nabór do pierwszego programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3, organizowanego w partnerstwie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L. PROJECT 2/3 zakłada wsparcie produkcyjno-rezydencyjne dla artystów z Polski i Luksemburga,  nawiązanie i utrzymywanie kontaktu pomiędzy środowiskami tanecznymi oraz zwiększenie obecności tańca w świadomości mieszkańców Luksemburga i Siedlec. Instytucjami realizującymi projekt od strony organizacyjnej i rezydencyjnej są Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach oraz Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L.

 

Cele projektu:

wymiana doświadczeń i wiedzy o tańcu współczesnym w Polsce i Luksemburgu;

– wymiana artystyczna z lokalnymi twórcami i dialog z lokalną publicznością;

– umożliwienie autorefleksji i przyjrzenia się własnej praktyce choreograficznej oraz metodzie twórczej w warunkach międzykulturowej wymiany artystycznej

 

Wymagania organizacyjne:

– do udziału w projekcie może zostać zakwalifikowany/a profesjonalny/a choreograf/ka zamieszkały/a na terenie Polski, wraz z maksymalnie trzyosobowym zespołem (minimalna liczba osób – 2, maksymalna liczba osób – 3);

– artysta oraz zespół muszą być dyspozycyjni przez cały okres trwania rezydencji, czyli w okresie od 20 sierpnia do 3 września 2018 włącznie;

– artyści-rezydenci zobowiązują się publicznie zaprezentować pokaz pracy-w-procesie w dniu 3 września 2018 w ramach cyklicznego wydarzenia Le 3 du TROIS (http://www.danse.lu/evenements/3-du-trois/)

– wymagana jest umiejętność samodzielniej organizacji pracy w warunkach otwartej rezydencji

– projekt może dotyczyć dowolnego obszaru choreografii współczesnej

 

Terminy rezydencji w Luksemburgu: 20 sierpnia – 3 września 2018.

W ramach PROJECT 2/3 organizatorzy zapewniają:

– 5000 zł  na osobę na pokrycie kosztów biletu lotniczego oraz honorarium;

– zakwaterowanie w nowoczesnym hotelu, oferującym Studio-Flats, wyposażone we własną kuchnię, ulokowanym blisko centrum miasta Luksemburg

– dostęp do studio oraz teatru Babanenfabrik, gdzie mieści się Centrum TROIS C-L

– pracę z reżyserem oświetlenia max. 3 godziny przed realizacją prezentacji pracy

– konsultacje z dramaturgiem (opcjonalnie)

– uczestnictwo w profesjonalnych, porannych lekcjach (również z możliwością poprowadzenia  lekcji)

 

Aplikacja powinna zawierać:

– biografię choreografa-aplikanta/choreografki-aplikantki oraz skrócone biografie towarzyszących mu/jej tancerzy/tancerek, artystów/artystek

– list motywacyjny oraz opis projektu proponowanego do realizacji w ramach rezydencji

– zapotrzebowanie techniczne

– linki wideo do prac choreograficznych aplikanta/aplikantki/zespołu.

 

Wnioski w języku angielskim należy składać drogą elektroniczną na adres matylda.malecka@imit.org.pl do 26 listopada 2017. Komisja złożona z przedstawicieli IMiT i Centrum Kultury w Siedlcach wybierze trzy projekty, które zostaną przekazane stronie luksemburskiej. Ostatecznego wyboru projektu dokona dyrektor TROIS C-L, a  wyniki zostaną podane do 20 grudnia 2017.