Wersja do druku

Udostępnij

Punkty styku. Performans i współczesność to druga część programu badawczego Muzeum Sztuki Nowoczesnej poświęconego sztukom performatywnym, przygotowywana we współpracy z André Lepeckim  – profesorem Performance Studies na Uniwersytecie w Nowym Jorku (NYU). Trzeci wykład z cyklu (27 marca o godz. 18.00) dotyczać będzie relacji między performansem a sferą publiczną, a poprowadzi go prof. Shannon Jackson. Opierając się na tezach swojej najnowszej książki Social Works: Performing Arts, Supporting Publics (Routledge, 2011) Jackson rozważy zarówno możliwości, jak i problemy, wynikające z próby pogodzenia różnych tradycji eksperymentalnej praktyki artystycznej, teorii społecznej i politycznego zarządzania. Performans mógłby stać się dla nich wspólną płaszczyzną, ale wyobrażenia na temat jego społecznego potencjału w poszczególnych kontekstach artystycznych oraz systemach politycznych są bardzo różne. Wykład przeanalizuje kluczowe zagadnienia dotyczące próby integracji performansu i teorii społecznej oraz, przywołując różne konteksty sztuki performansu, rozważy kwestie relacyjności, antagonizmu i praktyk publicznych pojawiających się w różnych sferach sztuki.

Natomiast dzień później, 28 marca o godz. 16.00 odbędzie się seminarium Publiczność, performans i teoria społeczna, będące kontynuacją wykładu otwartego. Seminarium koncentrować się będzie na  na przeglądzie głównych myślicieli na polu teorii społecznej w odniesieniu do kluczowych debat w dziedzinie teorii performansu. Omówione zostaną przyjęte znaczenia i skojarzenia związane z terminami takimi jak wspólnotowość, zaangażowanie, antagonizm, radykalność, wymiar społeczny, sfera publiczna i sektor publiczny. Porzucając wiarę w zastane definicje, podczas seminarium dokonana zostanie próba stworzenia nowego słownika na określenie często sprzecznych celów zaangażowanych społecznie projektów artystycznych po to, by lepiej zrozumieć ich siłę i potencjał.

Na seminarium obowiązują zapisy. Zgłoszenia składające się z bio (max. 300 słów) i krótkiego uzasadnienia chęci udziału w seminarium (max. 500 słów) prosimy kierować na adres: zapisy@artmuseum.pl z dopiskiem „PUNKTY STYKU” w temacie wiadomości do 19 marca.

Shannon Jackson: profesor teatru, tańca i studiów performatywnych na University of California w Berkeley i dyrektorką Arts Research Center tamże. W swoich poszukiwaniach badawczych zajmuje się głownie związkami performansu i sfery publicznej. Jej ostatnie publikacje toSocial Works: Performing Art, Supporting Publics (Routledge 2011), Lines of Activity: Performance, Historiography, and Hull-House Domesticity (2000) i Professing Performance: Theatre in the Academy from Philology to Performativity (2004).

 

Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Emilii Plater 51                                               Prowadzenie wykładu: Ewa Majewska

Cykl Punkty styku. Performans i współczesność w MSN realizowany jest we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca.

Więcej