Wersja do druku

Udostępnij

Druga odsłona III edycji projektu Scena Tańca Studio, realizowanego przez Teatr Studio oraz Instytut Muzyki i Tańca przy wsparciu Biura Kultury m.st. Warszawy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbędzie się w dniach 21-23 maja 2017 roku pod hasłem Synestezje.

 

Kuratorkami najbliższej i kilku następnych odsłon są Katarzyna Bester i Karolina Wycisk, które zapowiadają:

„W ramach pierwszej odsłony programu chcemy zaproponować wspólne doświadczenie tańca korespondującego z różnymi formami, gatunkami i praktykami sztuki. W wielości możliwych kierunków widzimy potencjał zmiany w myśleniu o rzeczywistości, tworzeniu, byciu razem.

Multidyscyplinarne, hybrydyczne zjawiska prowokują wielopłaszczyznowy odbiór, poszerzając doświadczenie performera i widza. Tytułowe «synestezje» są dla nas polem indywidualnych i wspólnotowych doświadczeń, wielowymiarowych doznań i reakcji. Zjawisko synestezji to proces naturalny dla każdego człowieka, jednak często nieuświadamiany, a nawet zapomniany. Dlatego chcemy go ożywić i zmaterializować poprzez taniec rozumiany jako fizyczne, emocjonalne i multisensoryczne doświadczenie. Taniec «staje się» poprzez obraz, dźwięk czy zapach; poprzez współdziałanie wszystkich zmysłów; w doświadczeniu indywidualnym i zbiorowym. Podczas majowej odsłony Sceny Tańca Studio pragniemy zaprezentować różne sposoby postrzegania tańca – w relacji z neuronauką, sztukami wizualnymi, poprzez wizualno-dźwiękowo-zapachowe instalacje czy dialog interaktywnych systemów technologicznych z tańczącym ciałem.

Majową STS otworzą dwie premiery. Ekspresyjne obrazy ciała w relacji do obiektów stworzy Hygin Delimat w Creatures, odwołując się do ruchowych instynktów, cielesnego archiwum czerpiącego z intuicji. Podobne inspiracje – prehistorią, formami nie-ludzkimi – wykorzysta Vincent Glowinski w Human brush, stosując technologie śledzenia ruchu i tworząc na żywo responsywne projekcje. Jego praktyka jest szczególna, wywodzi się bowiem z rysunków i murali w przestrzeni miejskiej, na których artysta próbuje wykreować iluzję ruchu i pokazać kolejne etapy ewolucji wybranych gatunków. W kontekście synestezji będzie to niezwykła wypowiedź na temat najbardziej prymarnego doświadczenia ciała przy użyciu najnowszych technologii.

Tworząc rodzaj remiksu swojej dotychczasowej pracy, Good Girl Killer zaprosi do współpracy Annę Królikiewicz, która wykona synestetyczną interwencję w projekcie Lotta i Gula, zaprezentowanym drugiego dnia STS. Poszukiwaniom tego, co niestałe, znajdujące się w procesie transformacji, a jednocześnie niepokojące w ruchu dwóch ciał, będzie towarzyszyć zapach jako forma pełniejszego doświadczenia tańca. Z kolei Tomasza Ciesielskiego będą interesować indywidualne – choć świadomie wyprodukowane – reakcje w ramach scenicznego eksperymentu, jakim jest Idylluzja, również prezentowana drugiego dnia. Tancerze-badacze zadają tu pytanie o stosunek fikcji i halucynacji do tego, co uznawane za prawdziwe. Warsztaty prowadzone przez Ciesielskiego będą poświęcone kierowaniu i skupianiu uwagi przez performera, i adresowane są głównie do praktykujących tancerzy i improwizatorów.

Trzeci dzień będzie intensywnym doświadczeniem dwóch zupełnie różnych estetyk tanecznych. W performansie Beksiński_Butoh. Dekonstrukcja Teatru Limen i Sylwii Hanff zmysłowa percepcja znajdzie swój wyraz w wizualnych i muzycznych odniesieniach do twórczości Zdzisława Beksińskiego. Muzyka intuitywna i inspiracja architektoniką obrazu wykreują tu nową przestrzeń dla butoh, którego istotą jest poszerzona, niecodzienna obserwacja ciała. W spektaklu Płaczki Grupy Wokół Centrum ważny będzie natomiast temat tabu śmierci i żałoby oraz ich teatralizowanego i wspólnotowego doświadczania, a także zbiorowej, cielesnej reakcji na traumę.”.

 

PROGRAM

 

21 maja (niedziela):

 

godz.11.00 – 14.00:

Tomasz Ciesielski: Paying attention – warsztat tanecznej improwizacji

godz.18.00, Malarnia:

Hygin Delimat: Creatures (30 minut)

 

godz.19.30, Duża Scena:

Vincent Glowinski: Human brush (60 minut)

Rozmowa z twórcami

 

 

22 maja (poniedziałek):

 

godz. 18.00, Malarnia:

Good Girl Killer: Lotta i Gula (35 minut)

 

godz. 19.15, Duża Scena:

Tomasz Ciesielski: Idylluzja (60 minut)

Rozmowa z twórcami

 

 

23 maja (wtorek):

 

godz. 18.00, Duża Scena:

 

Teatr Limen/Sylwia Hanff, Magdalena Jakubów, Robert Jędrzejewski: Beksiński_Butoh. Dekonstrukcja (45 minut)

 

godz. 19.30, Malarnia:

Grupa Wokół Centrum: Płaczki (60 minut)

Rozmowa z twórcami

 

 

***

 

Scena Tańca Studio to program regularnej prezentacji najciekawszych spektakli tanecznych z całej Polski, zrealizowanych przez polskich artystów i zespoły lub twórców działających na stałe w Polsce. Cyklicznie przez kilka dni w miesiącu Teatr Studio będzie przestrzenią dedykowaną wyłącznie wydarzeniom tanecznym – w programie znajdą się wydarzenia, pokazujące różnorodność form i stylów tańca współczesnego.

 

Pierwszy etap sprzedaży (do 15 maja)
– 15 zł / jeden spektakl;

Drugi etap sprzedaży (od 15 maja)
– 20 zł / jeden spektakl;

Bilety do nabycia w kasie Teatru Studio oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru Studio: www.teatrstudio.pl

 

Kuratorki: Katarzyna Bester, Karolina Wycisk

 

organizatorzy:

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza,

Instytut Muzyki i Tańca

www.teatrstudio.pl

www.imit.org.pl

 

dofinansowano ze środków:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasta Stołecznego Warszawy

 

IMIT (miniaturka)Studio Teatr Galeria (miniaturka)

 

MKiDN dofinansowanie (miniaturka)Zakochaj się w Warszawie - logo finansowanie (miniaturka)