24 kwietnia 2023 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone do programu Scena Muzyki Polskiej na sezon 2023/24. Do programu zgłoszono 153 wnioski aplikacyjne.

Wersja do druku

Udostępnij

W skład komisji rekomendującej dyrekcji Instytutu projekty weszli przedstawiciele Filharmonii Narodowej, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Komisja obradowała w składzie: prof. Roman Perucki, Rafał Kłoczko, Michał Sikora i Brygida Błaszczyk-Podhajska.

Komisja, kierując się regulaminem i założeniami programu Scena Muzyki Polskiej, przy wyborze projektów rekomendowanych do dofinansowania uwzględniła szereg różnorodnych czynników, m.in. oryginalność i spójność zaproponowanych programów koncertów, wysoki poziom wykonawczy artystów oraz różnorodność repertuaru obejmującego szeroki przekrój epok, stylów i form muzycznych.

Zgodnie z regulaminem programu, p.o. dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Lech Dzierżanowski, kierując się opinią komisji, podjął ostateczną decyzję o dofinansowaniu następujących projektów:

  1. Tomasz Ritter: kwota dofinansowania – 13 500 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej i Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku)
  2. Jakub Kuszlik: kwota dofinansowania – 18 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku i Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda)
  3. Książek Piano Duo: kwota dofinansowania – 17 000 zł (koncerty w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku i Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda)
  4. Tymendorf/Gański: kwota dofinansowania – 23 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku i Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda)
  5. Łukasz Długosz i Marek Toporowski: kwota dofinansowania – 20 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej i Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku)
  6. Jakub Jakowicz/Katarzyna Budnik/Marcin Zdunik: kwota dofinansowania – 30 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej i Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku)
  7. Equilibrium String Quartet: kwota dofinansowania – 29 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej i Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda)
  8. The WHOOP Group: kwota dofinansowania – 28 500 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku i Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda)
  9. LutosAir Quintet: kwota dofinansowania – 30 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej i Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda)
  10. Zespół Muzyki Dawnej DILETTO: kwota dofinansowania – 30 000 zł (koncert w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku)

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie i gratulujemy artystom wybranych projektów. Liczymy, że koncerty Sceny Muzyki Polskiej w nadchodzącym sezonie artystycznym przyczynią się do popularyzowania rodzimej twórczości kompozytorskiej na najwyższym poziomie wykonawczym.

powiązane

Publikacje