Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, we współpracy z Filharmonią Narodową w Warszawie ogłasza nabór do trzeciej edycji programu artystycznego Scena Muzyki Polskiej. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską będą prezentowane w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej, a także w innych instytucjach koncertowych w Polsce.

Wersja do druku

Udostępnij

Kolejna – trzecia edycja programu Scena Muzyki Polskiej ma w założeniu promocję polskich artystów i polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie mniej obecnej w praktyce koncertowej. Zamiarem twórców programu jest zainspirowanie muzyków do przygotowywania programów koncertów muzyki polskiej, jak również zainteresowanie publiczności polską twórczością kompozytorską, szczególnie mniej znanymi utworami.

Ogłoszenie Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 20 maja 2021 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu Scena Muzyki Polskiej na sezon 2021/2022

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2020/2021 upływa w dniu 15 czerwca 2021 roku.

Wnioski należy przysyłać na adres scena@imit.org.pl w terminie do 15 czerwca 2021 włącznie (do godz. 24.00) z imieniem i nazwiskiem solisty lub nazwą zespołu w tytule wiadomości, wyłącznie w wersji elektronicznej w postaci pliku edytowalnego, np. w formacie doc lub docx, wraz z załącznikiem CV artysty lub zespołu, podając jednocześnie link do miejsca, w którym zamieszczono wymagany materiał audio-video. Oprócz tego należy przesłać zeskanowany formularz wypełnionego i podpisanego odręcznie wniosku w formacie pdf.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję upływa w dniu 8 lipca 2021 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2021/2022 Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w sezonie 2021/2022 wynosi 240 tysięcy złotych.

Wzór formularza aplikacyjnego jest dostępny na stronie NIMiT: www.imit.org.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Katarzyna Meissner – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Programowego, Departament Muzyki

Lilianna Zalesińska – Specjalista ds. programowych, Departament Muzyki, tel. 785 360 000, lilianna.zalesinska@imit.org.pl

Maria Zarycka – Specjalista ds. programowych, Departament Muzyki, tel. 887 507 017, maria.zarycka@imit.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin programu

Formularz aplikacyjny

FAQ Scena Muzyki Polskiej