8 lipca 2021 roku odbyło się, w formie wideokonferencji zorganizowanej przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach programu „Scena Muzyki Polskiej” w sezonie 2021/2022.

Wersja do druku

Udostępnij

W skład komisji weszli przedstawiciele Filharmonii Narodowej – Dorota Żórawska-Dobrowolska i Michał Sikora, Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – Beata Płoska, Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – Jan Miłosz Zarzycki oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca – Brygida Błaszczyk-Podhajska.

Do programu zgłoszono 95 wniosków aplikacyjnych. Komisja konkursowa wybrała do dofinansowania następujące projekty:

1. Adam Kośmieja, kwota dofinansowania – 15 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży)

2. Michał Francuz, kwota dofinansowania – 19 500 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży)

3. Jakub Jakowicz/Łukasz Chrzęszczyk, kwota dofinansowania – 26 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży)

4. Polish Violin Duo, kwota dofinansowania – 18 000 zł (koncerty w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży)

5. Aleksandra Kubas-Kruk, Anna Bernacka i Monika Kruk, kwota dofinansowania – 29 500 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży)

6. Sepia Ensemble, kwota dofinansowania – 24 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży)

7. Cracow Golden Quintet, kwota dofinansowania – 27 500 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży)

8. Julia Kociuban & Messages Quartet, kwota dofinansowania – 28 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie)

9. Royal Baroque Ensemble (solistka Iwona Lubowicz), kwota dofinansowania – 21 200 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie)

10. Atom String Quartet i Szczecin Philharmonic Wind Quartet, kwota dofinansowania – 26 000 zł (koncert w Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży)

Komisja wybrała projekty przeznaczone do realizacji biorąc pod uwagę poprawność formalną wniosków, walory artystyczne zgłoszonych programów, CV wykonawców i dostarczony materiał audio-video.

Przy wyborze projektów komisja kierowała się wysokim poziomem wykonawczym aplikujących artystów, różnorodnością oferty repertuarowej obejmującej szeroki przekrój epok i form muzycznych, oraz zróżnicowaniem programowym w kontekście zaplanowanych przez biorące udział w programie instytucje sezonów artystycznych.

Ogłoszenie archiwalne:

powiązane

Publikacje