Wersja do druku

Udostępnij

OGŁOSZENIE DYREKTORA INSTYTUTU MUZYKI I TAŃCA Z 29 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

w sprawie zmian w zakresie realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 września 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Scena dla tańca” edycja 2020

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), Instytut Muzyki i Tańca przedłuża termin składania sprawozdań końcowych oraz realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 września 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Scena dla tańca” edycja 2020 (zwanych dalej Projektami).

Szczegóły dotyczące zakresu zmian znajdą Państwo w załączonym pliku.

Osoba do kontaktu:

Karolina Dziełak-Żakowska (22 829 20 05, karolina.zakowska@imit.org.pl)

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 29 października 2020 roku

Więcej o programie:

Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce.

Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją projektów z dziedziny sztuk performatywnych i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach Programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

Ogłoszenia archiwalne

OGŁOSZENIE DYREKTORA INSTYTUTU MUZYKI I TAŃCA Z 12 PAŹDZIERNIKA 2020

w sprawie zmian w zakresie realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 września 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Scena dla tańca” edycja 2020

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), Instytut Muzyki i Tańca przedłuża możliwość wprowadzania zmian w zakresie realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 września 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Scena dla tańca” edycja 2020.

Szczegóły dotyczące zakresu zmian znajdą Państwo w załączonym pliku.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 12 października 2020 roku


OGŁOSZENIE DYREKTORA INSTYTUTU MUZYKI I TAŃCA Z 19 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie zmian w zakresie realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 września 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Scena dla tańca” edycja 2020

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567),  Instytut Muzyki i Tańca ogłasza zmiany w zakresie realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 września 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Scena dla tańca” edycja 2020.

Szczegóły dotyczące zakresu zmian znajdą Państwo w załączonym pliku.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca w sprawie zmian


OGŁOSZENIE WYNIKÓW X EDYCJI PROGRAMU SCENA DLA TAŃCA (8 LISTOPADA 2019)

Zgodnie z Regulaminem Programu Scena dla tańca nr 1(10)/T/2020 w dniu 4 listopada 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT) w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do X edycji Programu. W posiedzeniu uczestniczyli:

1.    Członkini Komisji –  Anna Banach – ekspertka zewnętrzna, krytyczka i badaczka tańca pracowniczka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. 

2.    Członkini Komisji – Elżbieta Wrotnowska-Gmyz – ekspertka zewnętrzna, menedżerka kultury, teatrolożka, dyrektorka Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

3.    Członek Komisji – dr Andrzej Morawiec – ekspert zewnętrzny, tancerz, choreograf, pedagog, pracownik Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

4.    Karolina Dziełak-Żakowska – pracowniczka IMiT – protokolantka, bez prawa głosu.

Do programu w terminie określonym w „Ogłoszeniu o terminie i trybie naboru wniosków” zgłosiło aplikacje: 

(1) elektronicznie (w programie Witkac) − trzydziestu ośmiu Wnioskodawców; 

(2) w wersji papierowej – trzydziestu siedmiu Wnioskodawców. 

Wniosek Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego został nadany po terminie określonym w „Ogłoszeniu o terminie i trybie naboru wniosków”.

W pierwszym etapie dokonano oceny pod względem formalnym trzydziestu siedmiu złożonych wniosków. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Zespołu powołanego z ramienia IMiT-u. Wnioski zgłoszone przez Fundację Instytut Białowieski i Stowarzyszenie „Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych” zostały odrzucone ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny formalnej Programu Sceny dla tańca nr 1(10)/T/2020 dostępnym do wglądu w Instytucie Muzyki i Tańca. Z tego względu wyżej wymienione wnioski nie podlegały dalszej ocenie merytorycznej. 

Pozostałe wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji. 

W wyniku prac eksperckich Komisja zarekomendowała do dofinansowania w X edycji Programu Scena dla tańca nr 1(10)/T/2020 następujące projekty.

Lista projektów, które otrzymały rekomendację do pełnego dofinansowania (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

1.    Art Fraction Foundation

tytuł projektu: Teraz taniec

kwota wnioskowana: 35 950,00 zł

2.    Fundacja Rozwoju Tańca

tytuł projektu: WCZORAJSZE JUTRA − PROGRAM SPEKTAKLI TAŃCA − KONTYNUACJA

kwota wnioskowana: 40 000,00 zł

3.    Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA

tytuł projektu: Naj(BLIŻEJ) − Olsztyński Teatr Tańca na scenach Warmii i Mazur

kwota wnioskowana: 34 280,00 zł

4.    Iławskie Centrum Kultury

tytuł projektu: „Od kontemplacji do inspiracji − Teatr Tańca na scenie Kinoteatru Pasja w Iławie”

kwota wnioskowana: 39 909,00 zł

5.    Kielecki Teatr Tańca

tytuł projektu: ZOBACZ JAZZ. HYMN OF LIFE & GOLDEN AGES

kwota wnioskowana: 28 860,00 zł

6.    Polski Teatr Tańca

tytuł projektu: Pogranicze tańca

kwota wnioskowana: 40 000,00 zł

Projekt, który otrzymał rekomendację do częściowego dofinansowania:

Widzewskie Domy Kultury

tytuł projektu: „poRUSZENIE”

kwota wnioskowana: 34 960,00 zł

Zastępca Dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom.

Lista projektów, które otrzymały pełne dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

1.    Art Fraction Foundation

tytuł projektu: Teraz taniec

kwota przyznana: 35 950,00 zł

2.    Fundacja Rozwoju Tańca

tytuł projektu: WCZORAJSZE JUTRA − PROGRAM SPEKTAKLI TAŃCA − KONTYNUACJA

kwota przyznana: 40 000,00 zł

3.    Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA

tytuł projektu: Naj(BLIŻEJ) − Olsztyński Teatr Tańca na scenach Warmii i Mazur

kwota przyznana: 34 280,00 zł

4.    Iławskie Centrum Kultury

tytuł projektu: „Od kontemplacji do inspiracji − Teatr Tańca na scenie Kinoteatru Pasja w Iławie”

kwota przyznana: 39 909,00 zł

5.    Kielecki Teatr Tańca

tytuł projektu: ZOBACZ JAZZ. HYMN OF LIFE & GOLDEN AGES

kwota przyznana: 28 860,00 zł

6.    Polski Teatr Tańca

tytuł projektu: Pogranicze tańca

kwota przyznana: 40 000,00 zł

Projekt, który otrzymał częściowe dofinansowanie:

Widzewskie Domy Kultury

tytuł projektu: „poRUSZENIE”

kwota przyznana: 31 000,00 zł

Wszystkich już dziś zapraszamy serdecznie do aplikowania w kolejnych naborach wniosków. 

10.09.2019

Scena dla tańca – X edycja

1(10)/T/2020

cele:

1. Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca mimo dużej liczby istniejących zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna w dziedzinie tańca.

2. Budowanie publiczności spektakli tańca.

3. Budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli.

4. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli, które stanowią warunek sine qua non dojrzewania dzieł i dopracowywania warsztatu zarówno choreografa, jak i tancerza.

5. Umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca z teatrami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty z dziedziny sztuk performatywnych.

 

opis:

Program „Scena dla tańca” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce.

Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją projektów z dziedziny sztuk performatywnych i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach Programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.


Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 września 2019 r.

o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Scena dla tańca” 2020

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu „Scena dla tańca” nr 1(10)/T/2020. Budżet programu w edycji 2020 wynosi 250 000 zł.

Termin składania wniosków do edycji programu upływa w dniu 15 października 2019 r.

Wnioski należy składać (łącznie): (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 15 października 2019 r. do godziny 15:59 oraz (b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjną należy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Scena dla tańca 2020” w terminie do 15 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 8 listopada 2019 r. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu „Scena dla tańca” w systemie Witkac.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – Koordynator Programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

KONTAKT: tel. 22 829 20 05, mail: karolina.zakowska@imit.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN [do pobrania]

Załącznik 1 – Wzór umowy o współpracy [do pobrania]

Instrukcja – jak znaleźć Program „Scena dla tańca” po zarejestrowaniu się na stronie www.witkac.pl:

1. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się na stronie www.witkac.pl wybierz z menu z lewej strony zakładkę „Organizatorzy konkursu”.

2. Odnajdź wśród nich „Instytut Muzyki i Tańca”.

3. Po kliknięciu na „Instytut Muzyki i Tańca” wyświetli się lista aktualnie prowadzonych naborów przez Instytut Muzyki i Tańca.

4. Wybierz „Scena dla tańca”.