Wersja do druku

Udostępnij

Cele programu:

Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca pomimo istniejącej dużej liczby zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna w dziedzinie tańca. Budowanie publiczności spektakli tańca. Budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli, które stanowią warunek sine qua non dojrzewania dzieł i dopracowywania warsztatu zarówno choreografa, jak i tancerza. Umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca z teatrami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty performatywne.

Opis programu:

Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących sztukę (np. centra sztuki, galerie prezentujące projekty performatywne) w całej Polsce. Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją sztuki i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

Program nie finansuje prezentacji spektakli w ramach festiwali oraz produkcji nowych spektakli tanecznych.

Program nie finansuje także projektów inwestycyjnych.

 

Budżet:

Planowany budżet Programu Scena dla tańca w 2018 roku wynosi 250 000 zł.

Nabór wniosków w  VIII edycji Programu odbywa się od 2 października do 30 listopada 2017. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 28 lutego 2018.

 

Kontakt: Anna Čemeljić – anna.cemeljic@imit.org.pl

 

Do pobrania:

REGULAMIN

 

Dokumenty aplikacyjne:

Formularz aplikacyjny

 

Dokumenty rozliczeniowe:

Formularz rozliczeniowy

 

Ogłoszenie wyników