Wersja do druku

Udostępnij

Cele programu:

Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca pomimo istniejącej dużej liczby zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna z dziedziny tańca. Budowanie publiczności spektakli tańca. Budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli. Umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca ze scenami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty performatywne.

 

Opis:

Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących sztukę (np. centra sztuki, galerie prezentujące projekty performatywne) w całej Polsce. Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją sztuki i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

Strona projektu: www.scenadlatanca.pl

 

Budżet:

Planowany budżet Programu Scena dla tańca w 2016 roku wynosi 250 000 zł.

 

Nabór wniosków w VI edycji Programu odbywa się od 15 października do 15 grudnia 2015.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 1 lutego 2016.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca, Instytut Muzyki i Tańca

Kontakt: Anna Čemeljić – taniec@imit.org.pl

 

Do pobrania:

REGULAMIN

 

Dokumenty aplikacyjne:

Formularz aplikacyjny

Budżet projektu

 

Dokumenty rozliczeniowe:

Formularz rozliczeniowy

Kosztorys powykonawczy całościowych kosztów projektu

Spis faktur, rachunków i umów opłaconych ze środków IMiT


PROTOKÓŁ z obrad komisji