Wersja do druku

Udostępnij

Uruchomiona została III edycja programu Instytutu Muzyki i Tańca „Scena dla tańca”. W ramach tegorocznej edycji programu finansowane są projekty realizowane od 1 marca do 30 listopada 2013 . Nabór wniosków w III edycji Programu odbywa się od 1 października do 15 grudnia 2012. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2013.

Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu umożliwiającym długofalowe planowanie prezentacji spektakli tanecznych, i dzięki temu budowanie repertuaru zespołów i artystów niezależnych. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją sztuki i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi. Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju.

Program ma na celu umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca pomimo istniejącej dużej liczby zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna z dziedziny tańca. Budowanie publiczności spektakli tańca. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów wykonawców poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli.

Program nie finansuje prezentacji spektakli w ramach festiwali oraz produkcji nowych spektakli tanecznych.

Program nie finansuje także projektów inwestycyjnych.

Szczegółowy opis programu dostępny w zakładce PROGRAMY/departament tańca.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.