Wersja do druku

Udostępnij

Cele programu:

Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca pomimo istniejącej dużej liczby zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna z dziedziny tańca. Budowanie publiczności spektakli tańca. Budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli. Umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca ze scenami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty performatywne.

 

  Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących sztukę (np. centra sztuki, galerie prezentujące projekty performatywne) w całej Polsce. Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją sztuki i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

   

  Budżet:

  Planowany budżet Programu Scena dla tańca w roku 2014 wynosi 250 000 zł, z czego 100 000 pochodzi z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   

  Nabór wniosków w IV edycji Programu odbywa się od 1 października do 15 grudnia 2013.

  Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2014.

   

  Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

  Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca                                                           Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca, Instytut Muzyki i Tańca

   

  Pliki do pobrania:

  REGULAMIN

  Formularz aplikacyjny

  Formularz zgłoszeniowy

   

  Protokół powołania komisji

  PROTOKÓŁ z obrad komisji