Wersja do druku

Udostępnij

Cel programu

Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca pomimo istniejącej dużej liczby zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna z dziedziny tańca. Budowanie publiczności spektakli tańca. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów wykonawców poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli.

Opis

Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu umożliwiającym długofalowe planowanie prezentacji spektakli tanecznych, i dzięki temu budowanie repertuaru zespołów i artystów niezależnych. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją sztuki i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi. Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju.

Budżet

Planowany budżet Programu Scena dla tańca w roku 2013 wynosi 150 000 zł.

 

Program nie finansuje prezentacji spektakli w ramach festiwali oraz produkcji nowych spektakli tanecznych.

Program nie finansuje także projektów inwestycyjnych.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Joanna Szymajda – Z-ca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca, Instytut Muzyki i Tańca


REGULAMIN

Formularz aplikacyjny

Formularz rozliczeniowy


Protokół powołania komisji 2013, III edycja

Protokół z obrad komisji 2013