Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki naboru wniosków do programu Scena dla Tańca 2021.

Zgodnie z regulaminem programu Scena dla tańca 15 kwietnia 2021 roku w formie online na platformie Teams odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do programu.

W wyniku prac eksperckich w programie Scena dla tańca edycja 2021 Komisja zarekomendowała do dofinansowania, a zastępca dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom (lista wniosków w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):     

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Rekomendowana kwota dofinansowania

1

Ełckie Centrum Kultury

Powrót

35 000,00 zł

(rekomendacja do częściowego dofinansowania)

2

Fundacja Na Marginesie

CICHA!

39 000,00 zł

(rekomendacja do pełnego dofinansowania)

3

Fundacja Nowszego Teatru

Pokazy spektaklu „Odyseja”

40 000,00 zł

(rekomendacja do pełnego dofinansowania)

4

Fundacja Performat

Online’owa scena dla rodzinnego tańca

40 000,00 zł

(rekomendacja do pełnego dofinansowania)

5

Kielecki Teatr Tańca

BRODZIĆ PO WODZIE

24 000,00 zł

(rekomendacja do częściowego dofinansowania)

6

Stowarzyszenie JEST CZŁOWIEK

Eksploatacja spektaklu „Sticky Fingers Club”

40 000,00 zł

(rekomendacja do pełnego dofinansowania)

7

Wałeckie Centrum Kultury

Obecni w tańcu

32 000,00 zł

(rekomendacja do częściowego dofinansowania)

Łącznie:

  250 000,00 zł

Do pobrania
Wyniki naboru

Ogłoszenia archiwalne

Zmiana w regulaminie programu Scena dla tańca 2021

Instytut Muzyki i Tańca na co dzień pozostaje w stałym kontakcie ze środowiskiem tanecznym i błyskawicznie reaguje na jego potrzeby. Dlatego wprowadzamy zmiany w Regulaminie naboru do programu Scena dla tańca 2021. W odpowiedzi na wątpliwości dotyczące regulaminu programu zdecydowaliśmy o dokonaniu zmiany brzmienia § 4 ust. 3 Regulaminu w taki sposób, aby umożliwić zgłoszenie do programu pokazów spektakli wyprodukowanych w ramach festiwali a mających premierę przed datą złożenia WNIOSKU tj.: WNIOSKODAWCA nie jest uprawniony do zgłoszenia Projektów, które odbywać się będą w ramach festiwali lub projektów inwestycyjnych.

Jednocześnie informujemy, że wydłużamy termin naboru w programie Scena dla tańca 2021 do 23 marca 2021.  

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 18 lutego 2021 r. o terminie i trybie naboru wniosków do programu Scena dla tańca edycja 2021

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Scena dla tańca nr 1(11)/T/2021.

Budżet programu w edycji 2021 wynosi 250 000 zł.

Termin składania wniosków do edycji programu upływa 23 marca 2021 r.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu Witkac w terminie do 18 marca 2021 r. do godziny 23:59:59.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia wyników naboru na stronie internetowej Instytutu upływa 19 kwietnia 2021 r. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

dr hab. Aleksandra Dziurosz – zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Maciej Seniw – kierownik Działu Programowego, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

Do pobrania
Regulamin programu Scena dla tańca 2021

Załącznik nr 1. Wzór umowy

Osoba do kontaktu
Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka programu (22 829 20 05, 785 180 000, karolina.zakowska@imit.org.pl)

Więcej o programie

Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie, domy kultury) w całej Polsce w szczególności w mniejszych miejscowościach nieposiadających stałej oferty spektakli z obszaru tańca. PROGRAM umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją projektów z dziedziny sztuk performatywnych i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach PROGRAMU nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

 Główne cele PROGRAMU

  • Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej oferty spektakli tanecznych lub nie jest prowadzona stała działalność artystyczna w dziedzinie tańca. 
  • Budowanie publiczności spektakli tańca.
  • Budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli.
  • Działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli, które stanowią warunek konieczny dojrzewania dzieł i dopracowywania warsztatu zarówno choreografa, jak i tancerza.
  • Umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca z teatrami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty z dziedziny sztuk performatywnych.

 Oczekiwane rezultaty PROGRAMU

  • Budowanie publiczności tańca ze szczególnym uwzględnieniem publiczności na obszarach, gdzie nie ma stałej oferty spektakli tanecznych lub nie jest prowadzona stała działalność artystyczna w dziedzinie tańca.
  • Budowanie stałego repertuaru zespołów i artystów tańca poprzez wspieranie regularnych pokazów spektakli tanecznych.
  • Podniesienie poziomu profesjonalnego artystów tańca dzięki regularnej prezentacji spektakli.
  • Wzmocnienie współpracy pomiędzy niezależnymi zespołami i artystami tańca oraz tanecznymi zespołami instytucjonalnymi a teatrami repertuarowymi oraz innymi instytucjami kulturalnymi, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy zespołami tańca.