Wersja do druku

Udostępnij

20 maja 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach programu „Scena dla Muzyki Polskiej” (sezon 2019/2020).

W skład komisji weszli przedstawiciele Filharmonii Narodowej – Danuta Zdanowska-Rymarowicz i Michał Sikora, Instytutu Muzyki i Tańca – Brygida Błaszczyk-Podhajska, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach – Jacek Rogala i Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – Piotr Sułkowski.

Spośród 103 zgłoszonych do programu wniosków, komisja konkursowa wybrała do realizacji następujące projekty:

 1. Filatura di Musica
  kwota dofinansowania – 29 700 zł
 2. Ãtma Quartet
  kwota dofinansowania – 30 000 zł
 3. Gruppo di Tempera

  kwota dofinansowania – 30 000 zł
 4. Cracow Duo: Kalinowski & Szlezer

  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 5. Cuore Piano Trio/Budzyńska-Ogryzek Duo
  kwota dofinansowania – 29 500 zł
 6. proMODERN sekstet wokalny muzyki współczesnej

  kwota dofinansowania – 30 000 zł
 7. Joanna Freszel/Łukasz Chrzęszczyk
  kwota dofinansowania –  20 000 zł
 8. Piotr Sałajczyk

  kwota dofinansowania – 16 500 zł

Wybrani wnioskodawcy wystąpią w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz w jednej lub obu biorących udział w programie instytucjach – Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach i w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

W celu dopełnienia programu komisja postanowiła dofinansować jeszcze jeden projekt:

         9. Motion Trio
           kwota dofinansowania – 20 000 zł

Wnioskodawca wybrany dodatkowo wystąpi w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach i w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Komisja wybrała projekty przeznaczone do realizacji biorąc pod uwagę poprawność formalną wniosków (termin nadesłania zgłoszenia i zgodność z regulaminem), wartość merytoryczną zgłoszonego programu oraz CV solisty lub zespołu i dostarczony materiał audio-video.