Scena dla Muzyki Polskiej to program Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca przeznaczony dla polskich artystów wykonawców, realizowany we współpracy z Filharmonią Narodową i instytucjami artystycznymi w kraju. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską będą prezentowane w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej i powtarzane w innych miastach w Polsce. Celem programu jest promocja polskich artystów i polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie mniej obecnej w praktyce koncertowej.

Wersja do druku

Udostępnij

7 kwietnia 2020 roku odbyło się, w formie wideokonferencji zorganizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca, posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji programu Scena dla Muzyki Polskiej w sezonie 2020/2021.

W skład komisji weszli przedstawiciele Filharmonii Narodowej – Agnieszka Mazur i Michał Sikora, Instytutu Muzyki i Tańca – Brygida Błaszczyk-Podhajska, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach – Jacek Rogala i Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze – Szymon Makowski.

Do programu zgłoszono 147 wniosków. Komisja konkursowa wybrała do dofinansowania następujące projekty:

 • Jacek Kortus
  kwota dofinansowania – 19 500 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)
 • Agata Schmidt, Bartłomiej Wezner
  kwota dofinansowania – 21 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)
 • Książek Piano Duo

  kwota dofinansowania – 24 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)

 • Polish Violin Duo

  kwota dofinansowania – 14 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)

 • Trio Bastarda
  kwota dofinansowania – 21 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)
 • Meccore String Quartet

  kwota dofinansowania – 30 000 zł (koncerty w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)

 • Krakowski Kwintet Dęty / Krakowskie Trio Stroikowe
  kwota dofinansowania – 25 500 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)
 • Chopin Piano Quintet

  kwota dofinansowania – 27 500 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach)

 • Ensemble Barocum

  kwota dofinansowania – 28 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)

 • Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble
  kwota dofinansowania – 15 000 zł (koncert w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)

Komisja wybrała projekty przeznaczone do realizacji biorąc pod uwagę poprawność formalną wniosków (termin nadesłania zgłoszenia i zgodność z regulaminem), wartość merytoryczną zgłoszonego programu oraz CV solisty lub zespołu i dostarczony materiał audio-video.

Przy wyborze programów komisja kierowała się wysokim poziomem wykonawczym aplikujących artystów, różnorodnością oferty repertuarowej obejmującej szeroki przekrój epok i form muzycznych, oraz zróżnicowaniem programowym w kontekście zaplanowanych przez biorące udział w programie instytucje sezonów artystycznych.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin programu

Formularz aplikacyjny

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Programowego

Lilianna Zalesińska – Specjalista ds. programowych

tel. 22 657 20 76, lilianna.zalesinska@imit.org.pl

Opis programu:

Główne cele programu to inspirowanie muzyków do przygotowywania programów koncertów muzyki polskiej, promowanie wykonawstwa utworów muzyki polskiej, zainteresowanie publiczności muzyką polską, szczególnie mniej znanymi utworami.

Oczekiwanym rezultatem programu jest prezentacja i popularyzacja polskiej twórczości kompozytorskiej, zwłaszcza rzadziej obecnej we współczesnej praktyce koncertowej, oraz zwiększenie liczby wykonań muzyki polskiej i promocja polskich artystów wykonawców.


Ogłoszenie archiwalne

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 12 lutego 2020 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „Scena dla Muzyki Polskiej” na sezon 2020/2021

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2020/2021 upływa w dniu 13 marca 2020 roku.

Wersja papierowa podpisanego przez osobę upoważnioną wniosku powinna być przysłana, wraz z załącznikiem (CV artysty lub zespołu) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa (z dopiskiem na kopercie Wniosek do programu „Scena dla Muzyki Polskiej”) w terminie do 13 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ponadto należy, w terminie do 13 marca 2020 r. włącznie, przysłać na adres imit@imit.org.pl wniosek wraz z załącznikiem (CV artysty lub zespołu) w edytowalnej wersji elektronicznej, podając jednocześnie link do miejsca, w którym zamieszczono wymagany materiał audio-video. Zgłoszenie należy opatrzeć tytułem „Wniosek do programu „Scena dla Muzyki Polskiej”.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję upływa w dniu 8 kwietnia 2020 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2020/2021 Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w sezonie 2020/2021 wynosi 240 tysięcy złotych.

powiązane

Publikacje