Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca, we współpracy z Filharmonią Narodową w Warszawie ogłasza program artystyczny „Scena dla Muzyki Polskiej”.

„Scena dla Muzyki Polskiej” to nowy program Instytutu Muzyki i Tańca przeznaczony dla polskich artystów wykonawców, realizowany we współpracy z Filharmonią Narodową i instytucjami artystycznymi w kraju. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską będą prezentowane w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej i powtarzane w innych miastach w Polsce.

Główne cele programu to inspirowanie muzyków do przygotowywania programów koncertów muzyki polskiej, promowanie wykonawstwa utworów muzyki polskiej oraz zainteresowanie publiczności muzyką polską, szczególnie mniej znanymi utworami.

Oczekiwanym rezultatem programu jest prezentacja i popularyzacja polskiej twórczości kompozytorskiej, zwłaszcza rzadziej obecnej we współczesnej praktyce koncertowej, oraz zwiększenie liczby wykonań muzyki polskiej i promocja polskich artystów wykonawców.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 29 marca 2019 roku 

o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „Scena dla Muzyki Polskiej”

na sezon 2019/2020

Termin nadsyłania zgłoszeń do I edycji programu na sezon 2019/2020 upływa w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Wersja papierowa podpisanego przez osobę upoważnioną wniosku powinna być przysłana, wraz z załącznikiem (CV artysty lub zespołu) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa (z dopiskiem na kopercie Wniosek do programu „Scena dla Muzyki Polskiej”) w terminie do 30 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ponadto należy, w terminie 30 kwietnia 2019 r. włącznie, przysłać na adres imit@imit.org.pl podpisany i zeskanowany wniosek wraz z załącznikiem (CV artysty lub zespołu), podając jednocześnie link do miejsca, w którym zamieszczono wymagany materiał audio-video. Wniosek wraz z załącznikiem należy przysłać w jednym pliku PDF.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję upływa w dniu 20 maja 2019 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2019/2020 Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w sezonie 2019/2020 wynosi 240 tysięcy złotych.

Wzór formularza aplikacyjnego jest dostępny do pobrania na stronie IMiT: www.imit.org.pl

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Główny specjalista ds. programowych

tel. 22 829 20 15, brygida.blaszczyk@imit.org.pl

 

SCENA DLA MUZYKI POLSKIEJ POWOŁANIE KOMISJI.pdf

SCENA DLA MUZYKI POLSKIEJ OGŁOSZENIE WYNIKÓW.pdf

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin programu

Formularz aplikacyjny

powiązane

Publikacje