Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło w dniu 27 października 2022 roku nabory do Programów Ministra 2023, których operatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2022 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Regulaminy dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2023 oraz poniżej.

Muzyczny ślad

Celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych, dotyczących muzyki i tańca.

W ramach programu można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

 1. Zadanie nr 1: nagrania audio;
 2. Zadanie nr 2: nagrania audio-video;
 3. Zadanie nr 3: wydanie nut dzieł polskich kompozytorów i innych kompozytorów działających twórczo na terenach polskich, skomponowanych przed 1945 r., w formie publikacji drukowanej i/lub elektronicznej;
 4. Zadanie nr 4: publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze dotyczących muzyki i tańca, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.

Wnioski do programu Muzyczny ślad mogą składać samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra), organizacje pozarządowe, uczelnie i szkoły artystyczne, kościoły, związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 1 650 250,00 zł.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Beata Mazurek-Terka – e-mail: beata.terka@nimit.pl, tel. 22 829 20 09

Muzyka

Celem strategicznym programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk oraz trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.

O dofinansowanie można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

 • Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy muzyczne;
 • Zadanie nr 2: koncerty, spektakle i widowiska muzyczne;
 • Zadanie nr 3: zadania dotyczące dokumentacji, badań i popularyzacji w zakresie kultury muzycznej;
 • Zadanie nr 4: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu muzyki.

Wnioski do programu Muzyka mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 24 150 000,00 zł.

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

• Maciej Dymek, tel. +48 887 035 655, maciej.dymek@nimit.pl
• Magda Seniw, tel. 785 240 000, magda.seniw@nimit.pl
• Mateusz Mrugas, tel. +48 887 035 355, mateusz.mrugas@nimit.pl
• Tytus Jezierski, tel. 887 507 009, tytus.jezierski@nimit.pl

Taniec

Celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w tańcu. W ramach programu można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

 1. Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące tańca;
 2. Zadanie nr 2: spektakle taneczne;
 3. Zadanie nr 3: inne formy prezentacji artystycznych z zakresu programu;
 4. Zadanie nr 4: działania multimedialne i interdyscyplinarne, realizowane w szczególności w formule on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu tańca i innych działań performatywnych.

Wnioski do programu Taniec mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostek samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 2 029 750,00 zł.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Wiktoria Zawadzka – e-mail: wiktoria.zawadzka@nimit.pl, tel. (+48) 887 507 019

Zamówienia kompozytorskie

Strategicznym celem programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej.

Wnioski do programu Zamówienia kompozytorskie mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 2 300 000 zł.

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Aleksandra Żemła – e-mail: aleksandra.zemla@nimit.pl, tel. 887 024 118

Składanie wniosków do programów odbywa się za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI.