Wersja do druku

Udostępnij

Ta bezprecedensowa pomoc to odpowiedź rządu na negatywne skutki pandemii COVID-19, która szczególnie dotkliwie uderzyła w instytucje artystyczne. 400 milionów złotych będzie przeznaczonych na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy w sektorze kultury. O środki można wnioskować do 21 października. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Poziom wnioskowanej rekompensaty jest obliczany na podstawie danych statystycznych za rok 2019. O wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca:

  • samorządowe instytucje artystycznedo wysokości 40% utraconych przychodów netto;
  • organizacje pozarządowe (NGO-sy) – do wysokości 50% przychodów netto;
  • przedsiębiorcydo 50 % przychodów netto, w tym usługodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza technicznego.  

Przeznaczenie środków z Funduszu

Otrzymane wsparcie finansowe będzie można przeznaczyć na tzw. koszty kwalifikowalne. Zaliczane są do nich m.in.: wynajem nieruchomości czy też koszty podróży i materiałów bezpośrednio związanych z działaniem artystycznym. W ramach dofinansowania rozliczyć będzie można też koszty personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej, jak również organizacji spektakli i koncertów. Pełna lista możliwych kategorii do uwzględnienia w rozliczeniu dostępna jest na stronie www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury. Co ważne – w ramach otrzymanej refundacji beneficjenci będą mogli rozliczyć koszty poniesione od początku pandemii, czyli od 12 marca. Środki będą musiały być wykorzystane do końca 2020 roku. 

– Fundusz Wsparcia Kultury to program pomocy dla branży kulturalnej na bezprecedensową skalę. Z dofinansowania skorzystają zarówno instytucje samorządowe, teatry czy filharmonie państwowe, ale także organizacje niezależne działające w formie stowarzyszeń czy fundacji oraz przedsiębiorcy. Fundusz to dla nich prawdziwy pomocowy krok milowy. Pieniądze te pozwolą artystom i twórcom dalej pracować i ze spokojem planować zawodowe działania na najbliższe miesiące – dodał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński.

Dostęp do platformy online

Nabór wniosków prowadzony jest pod adresem: fwk.witkac.pl. Dostępne są tam m.in. regulamin, kryteria przyjmowania wniosków oraz wzór umowy, którą beneficjent podpisze z instytucją, do której aplikował o dofinansowanie.

Punkt informacyjny

Dla wnioskodawców utworzono infolinię z numerami telefonów: Instytut Muzyki i Tańca: 22 122 11 82 oraz Instytut Teatralny: 22 122 11 83. W okresie naboru wniosków jest ona czynna od poniedziałku do piątku w g. 10:00-17:00 oraz w soboty i niedziele w g. 10:00-15:00. Pytania można także kierować na odpowiednie tematycznie adresy email: fwk_teatr@instytut-teatralny.org, fwk_muzyka@imit.org.pl, fwk_taniec@imit.org.pl.

Mechanizm Funduszu

Fundusz to kolejny element działań pomocowych rządu dla kultury, których łączna wartość szacowana jest na ok. sześć miliardów zł. Jego operatorami z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Podstawą prawną uruchomienia Funduszu jest specjalne Rozporządzenie Rady Ministrów opublikowane 7  października. Założenia finansowe Funduszu zostały wypracowane przez działający przy Instytucie Teatralnym zespół ekspercki ds. sytuacji teatru w czasie pandemii, ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawicieli środowisk muzycznych i tanecznych.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury.

Webinary na temat Funduszu

Informacje dla mediów:

Agata Jaremczuk-Sadkowska

koordynator komunikacji

Fundusz Wsparcia Kultury

Instytut Muzyki i Tańca

e-mail: agata.jaremczuk-sadkowska@imit.org.pl