W ramach działającego od 2015 roku Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór do VIII edycji Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia oraz do II edycji programu grantowego tj. Programu Rozwoju Pozatanecznych Kompetencji Zawodowych Tancerzy.

Wersja do druku

Udostępnij

Program przekwalifikowania zawodowego tancerzy zapewnia wsparcie profesjonalnym tancerzom na każdym etapie kariery zawodowej. Od uczniów szkół baletowych, poprzez aktywnych zawodowo tancerzy w każdym wieku, do tych, którzy już zeszli ze sceny. Do 2021 roku, bezpośrednim wsparciem finansowym na przygotowanie się do zmiany zawodu byli objęci tylko tancerze z co najmniej dwunastoletnim stażem pracy, którzy już podjęli decyzję o zakończeniu kariery tanecznej.

Od  2022 roku Instytut zaprasza także do udziału w nowym programie grantowym wspierającym przyszły rozwój zawodowy tancerzy będących na początku tanecznej drogi zawodowej.

Program przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia przeznaczony jest dla tancerzy którzy planują zakończenie tanecznej kariery scenicznej już w niedalekiej przyszłości, a ich staż zawodowy jest nie krótszy niż 12 lat. Maksymalna kwota stypendium, o którą można wnioskować to 40 000 zł.  Suma ta jest przeznaczona nie tylko na kursy i szkolenia, ale także na opłacenie studiów I lub II stopnia oraz na koszty organizacyjne związane z nauką lub odbywaniem stażu: dojazdy, noclegi, ubezpieczenia, a nawet  –  w uzasadnionych przypadkach (nauka w trybie całodziennym uniemożliwiająca podjęcie pracy zarobkowej) – koszty utrzymania. Stypendium można realizować przez okres od minimum 3 do 42 miesięcy, w ciągu maksymalnie 4 lat kalendarzowych,  w terminie od 1 czerwca 2023 do 30 listopada 2026 roku.

W VIII edycji Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy planowany jest jeden nabór wniosków do 31 maja 2023 roku.


Dokumenty do pobrania:

Program przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia


W ramach Programu Rozwoju Pozatanecznych Kompetencji Tancerzy o granty (do  5000 zł) na pokrycie kosztów kursów oraz warsztatów rozwijających kompetencje przydatne na rynku pracy oraz szkoleń przygotowujących do konkretnego, wybranego zawodu mogą ubiegać się profesjonalni, czynni zawodowo tancerze tańca artystycznego, którzy przetańczyli na scenie co najmniej 5 lat i chcą nadal kontynuować karierę taneczną.

Kursy i szkolenia w ramach Programu grantowego muszą być zrealizowane w terminie od 15 lipca do 30 listopada 2023 roku. Nabór wniosków do Programu Rozwoju Pozatanecznych Kompetencji Tancerzy prowadzony będzie do 30 czerwca 2023 roku.


Dokumenty do pobrania:

Program Rozwoju Pozatanecznych Kompetencji Zawodowych Tancerzy – granty


Więcej informacji o Programie przekwalifikowania zawodowego na stronie www.ideedlatanca.pl

Osoby odpowiedzialne za realizacje programów:

Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Maciej Seniw – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca
Ewa Salwa – Specjalistka ds. edukacji i popularyzacji tańca: ewa.salwa@nimit.pl, tel. +48 887 590 130
Monika Kaszewska – Koordynatorka programu: reorientacja@nimit.pl, tel. 22 657 20 05
Anna Čemeljić – Główna specjalistka ds. edukacji i popularyzacji tańca: anna.cemeljic@nimit.pl, tel. +48 785 170 000

DORADCZYNIE ZAWODOWE:

Dobrosława Choryńska-Chudy: dobroslawa.chorynska-chudy@ideedlatanca.pl tel. +48 607 304 894

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Wyszomirska: agnieszka.wyszomirska@nimit.pl, +48 887 240 011