Nagroda im. Oskara Kolberga to prestiżowe i najstarsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgłoszenia kandydatur do 49. edycji nagrody można nadsyłać do 30 kwietnia.

Wersja do druku

Udostępnij

Patronem nagrody ustanowionej w 1974 roku jest Oskar Kolberg – polski etnograf, folklorysta i kompozytor. Co roku nagroda trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy – wzorem patrona nagrody – gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej.

Wyróżnienie przyznawane jest w siedmiu kategoriach:

• twórcom z dziedziny: sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu oraz budowy instrumentów ludowych,
• mistrzom tradycji,
• pisarzom i poetom ludowym,
• kapelom ludowym,
• zespołom folklorystycznym,
• badaczom, naukowcom, regionalistom, działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom,
• nagroda honorowa dla instytucji i organizacji działających na rzecz kultury ludowej.

Wyróżnienia honorowe otrzymują instytucje i organizacje szczególnie zasłużone dla rozwoju oraz popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru.

Zgłoszenia kandydatur mogą nadsyłać instytucje kultury i nauki (w tym uczelnie wyższe i instytuty PAN), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.


Dokumenty należy przesyłać do 30 kwietnia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego) pocztą tradycyjną na adres:

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
al. Jana Pawła II 11
26-400 Przysucha


Regulamin oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatur w tegorocznej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” znajdują się poniżej:

Więcej informacji o nagrodzie – jej patronie, misji, historii, organizatorach, towarzyszących wydarzeniach, dotychczasowych laureatach, a także regulamin oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatur w tegorocznej edycji – można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakolberg.pl

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego koordynacją zajmują się Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz jego oddziałem – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.


Osoby do kontaktu w sprawie nagrody:

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Alina Święs – Kierownik Działu Projektów Muzycznych
alina.swies@nimit.pl

Muzeum im. Oskara Kolberga
Agnieszka Zarychta-Wójcicka
agnieszka.zarychta-wojcicka@muzeum-radom.pl

Kontakt dla mediów:

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Agnieszka Wyszomirska
agnieszka.wyszomirska@nimit.pl
+48  887 240 011