Wersja do druku

Udostępnij

Program „Kompozytor-rezydent” nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych w Polsce i kompozytorów, którzy w momencie uruchomienia programu nie ukończyli 40. roku życia w danym roku kalendarzowym.
Program polega na prezentacji dzieł wybranego twórcy podczas sezonu artystycznego danej instytucji muzycznej. Podstawową częścią programu jest zamówienie i prawykonanie jednej nowej kompozycji.

Celem programu jest promocja współczesnych kompozytorów, którzy poprzez systematyczną prezentację swoich dzieł mają szansę zaistnieć i utrwalić się w świadomości słuchaczy.

Liczymy, że dzięki realizacji programu zwiększy się udział muzyki współczesnej w stałym repertuarze koncertowym oraz, że przyczyni się on do nawiązywania bliskich relacji pomiędzy twórcami i wykonawcami, a wsparcie finansowe oferowane w ramach programu zainteresowanej nim instytucji pozwoli ograniczyć koszty prezentacji najnowszej muzyki. Mamy nadzieję, że program spotka się z zainteresowaniem obu środowisk, a jego realizacja przyniesie korzyść zarówno partnerom projektu, jak i polskiej kulturze.

I edycja programu obejmuje sezon 2011/2012. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 kwietnia 2011, zaś termin wyboru projektów w dniu 15 maja. Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie kompozytor i zespół orkiestrowy. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce programy.
Serdecznie zapraszamy!