Wersja do druku

Udostępnij

Gala wręczenia Dorocznych Nagród Ministra odbyła się 24 września br. w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie. Laureaci odebrali  dyplomy i statuetki z rąk szefa resortu kultury Bogdana Zdrojewskiego. W uroczystości wzięła również udział Podsekretarz Stanu w MKiDN Małgorzata Omilanowska.

Laureaci Dorocznych Nagród  Ministra za rok 2012:

  • Paweł Łysak- teatr
  • Agata Kulesza, Wojciech Smarzowski– film
  • Jan „Ptaszyn” Wróblewski – muzyka
  • Stanisław Barańczak- literatura
  • Anda Rottenberg- sztuki wizualne
  • Fundacja Braci Golec, Zespół „Kapela Ze Wsi Warszawa” – twórczość ludowa
  • Marek Niedźwiecki- upowszechnianie/animacja kultury
  • Hirek Wrona – kultura w sieci
  • portal legalnakultura.pl- Doroczna Nagroda Honorowa Ministra
  • Ewa Demarczyk- Doroczna Nagroda Ministra za całokształt twórczości

Adresatami Nagród są osoby fizyczne działające w sferze kultury m. in. artyści, twórcy, animatorzy kultury i menedżerowie kultury, których działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego.

Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko raz. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje Nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek: instytucji kultury, szkół wyższych, organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych, jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez MKiDN, Polskiej Akademii Nauk, kuratorów oświaty oraz środowiska twórczego.

(źródło: MKiDN)