Wersja do druku

Udostępnij

W imieniu Instytutu Muzyki i Tańca oraz Forum Muzyki Tradycyjnej serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Rok Kolberga – i co dalej?”, która odbędzie się w Radziejowicach w dniach 26–27 listopada 2014 roku.

Mamy poczucie, że Rok Kolberga uruchomił wiele ukrytych potencjałów wiejskiego i miejskiego muzykowania, opartego na bezpośrednim przekazie od Mistrzów Tradycji oraz że czas nagli ku podjęciu kolejnych wyzwań i wyjściu naprzeciw wielorakim potrzebom.

Celem dwudniowego spotkania jest prezentacja i omówienie wybranych prac podjętych w Roku Kolberga oraz interdyscyplinarna dyskusja, prowadząca do skonstruowania strategii, slużącej animacji i udoskonaleniu funkcjonowania tradycyjnej kultury muzycznej dziś i w przyszłości. Kluczowe tematy konferencji związane będą z obecnością muzyki tradycyjnej w różnych obszarach i wymiarach współczesnego życia społecznego i kulturalnego – od edukacji po media. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk – animatorzy kultury, badacze i naukowcy, nauczyciele szkolni i akademiccy, wychowawcy, twórcy kultury, dziennikarze, pracownicy instytucji państwowych oraz trzeciego sektora.

Aby wziąć udział w konferencji, konieczna jest rejestracja elektroniczna, której należy dokonać na stronie www.imit.org.pl do dnia 21 listopada 2014 r. Zarejestrowanym uczestnikom organizatorzy oferują komplet materiałów oraz pokrycie kosztów noclegu z 26/27 listopada w Radziejowicach. Na formularzu rejestracyjnym zamówić można także wyżywienie, którego opłacenie pozostaje w gestii uczestników. Dojazd także pozostaje kwestią uczestników. Z Warszawy do Radziejowic i z powrotem będzie można dojechać również specjalnym autobusem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji – do współpracy na rzecz żywego i bogatego świata polskiej muzyki tradycyjnej!

Z poważaniem
Andrzej Kosowski
Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Janusz Prusinowski
Prezes Forum Muzyki Tradycyjne

PROGRAM KONFERENCJI