Wersja do druku

Udostępnij

W ramach kolejnej odsłony projektu RE// MIX komuna// warszawa we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca ogłasza otwarty konkurs na projekt i realizację wydarzenia artystycznego w siedzibie komuny// warszawa, będącego formą remiksu dzieła choreograficznego.

 

Przedmiotem tanecznego re// mixu 2013 są uznane dzieła choreograficzne z dorobku polskiego i światowego.

 1. 1. Opis projektu:

Remiks to pojęcie zapożyczone z muzyki: oznacza utwór powstały w wyniku przetworzenia innego utworu. Nie jest po prostu „interpretacją”, wykonaniem oryginału nowymi środkami wyrazu czy w nowej aranżacji. Choć może zawierać oryginalne fragmenty (tzw. sample), to są one jedynie cytatami. Remiks jest utworem nowym, odnoszącym się treścią lub formą do pierwowzoru, dyskutującym z nim lub na nowo odczytującym.

W ramach cyklu re// mix 2013 komuna// warszawa wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca proponuje przeniesienie tej strategii artystycznej na grunt tańca i zmierzenie się z ważnymi dziełami choreograficznymi.

Na drodze otwartego konkursu przez komisję powołaną wspólnie przez komunę// warszawa i Instytut Muzyki i Tańca wyłonione zostaną dwa projekty, które następnie zostaną zrealizowane i pokazane w siedzibie komuny// warszawa w ramach projektu re // mix 2013.

 1. 1. Regulamin konkursu:
 1. Termin składania projektów: 4 lutego 2013 na adres mailowy: konkurs@komuna.warszawa.pl.
 2. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 18 lutego 2013.
 3. Maksymalny budżet projektu to 7.000,00 zł brutto.
 4. Wymagane dokumenty:
 • Założenia merytoryczne projektu (maksymalnie 2 strony znormalizowanego maszynopisu, 3600 znaków);
 • Biogramy artystyczne i portoflio twórców projektu;
 • Planowany budżet, uwzględniający wszystkie koszty projektu, takie jak: honoraria, przejazdy i zakwaterowanie wykonawców i realizatorów projektu, koszty zakupu materiałów technicznych i produkcji, koszty wynajmu dodatkowej sali prób (o ile to konieczne), koszt wypożyczenia sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji projektu, w którego posiadaniu nie znajduje się komuna // warszawa.
 • Sala komuny// warszawa przy ul. Lubelskiej 30/32 wraz ze sprzętem technicznym należącym do komuny// warszawa (plan sali i rider techniczny do pobrania) dostępna na potrzeby prób i pokazu (maksymalnie 7 dni)
 • Wsparcie technika (nagłośnienie i oświetlenie) komuny// warszawa podczas prób i pokazu.
 • Dodatkowy sprzęt techniczny itd., wynajem dodatkowej sali prób, przejazdy, zakwaterowanie twórców, przewóz sprzętu itd. opłacane są w ramach budżetu będącego częścią dokumentacji projektu.
 1. Warunki realizacji projektów wybranych w konkursie:

 

 

 

 

Do pobrania:

Plan sali na Lubelskiej

Dostępny sprzet techniczny