Wersja do druku

Udostępnij

W środę 6 lipca o godz. 11.00 w siedzibie Biblioteki Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej na Placu Krasińskich w Warszawie nastąpiło uroczyste przekazanie oraz pokaz prasowy archiwum jednego z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych – Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Spuściznę po zmarłym w 1969 roku artyście stanowią rękopisy muzyczne, bogata korespondencja, zbiór fotografii, nagrania oraz dokumenty osobiste przekazane przez spadkobierców: Irenę Orłowską oraz Tomasza Lacha

Wśród licznych partytur, które wzbogacą zbiory Biblioteki Narodowej, znajduje się między innymi muzyka do filmów fabularnych takich jak: Jutro premiera (1961), Walter P-38 (1962), Zbrodniarz i panna (1963), Smarkula (1963), Prawo i pięść (1964), Bariera (1966), Nieustraszeni pogromcy wampirów (1967), Riot (1968), Dziecko Rosemary (1968) oraz filmów dokumentalnych, takich jak: Okolice peronów (1964), Alkohol (1965), Z powodu papierosa (1966).

Przekazane Bibliotece Narodowej rękopisy muzyczne wraz ze znajdującymi się w archiwum listami montażowymi oraz licznymi notatkami artysty w wielu przypadkach ilustrują proces powstawania kompletnych dzieł filmowych. Archiwum zawiera także rękopisy pojedynczych utworów Komedy takich jak Crazy Girl (1961) z filmu Nóż w wodzie, Svantetic (1965), Night-time Daytime Requiem (1967), a także muzykę do spektakli: Niebezpieczny wiek (1962) oraz Śniadanie u Tiffany’ego Teatru Komedia w Warszawie (1965). Wśród spuścizny Kompozytora znajdują się również rękopisy stanowiące nieznane aranżacje standardów jazzowych oraz nigdy niewykorzystane przez artystę autorskie kompozycje – między innymi muzyka dla zespołu NOVI, która powstała z myślą o ścieżce dźwiękowej do filmu Nieustraszeni pogromcy wampirów, jednak ostatecznie nie została w nim wykorzystana.

Obszerna dokumentacja zgromadzona w archiwum zawiera zarówno korespondencję Krzysztofa Komedy z firmami fonograficznymi, wytwórniami filmowymi, teatrami, filharmoniami oraz jazz-klubami, jak i listy prywatne do żony Zofii oraz rodziców, pisane głównie podczas pobytu w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych. Część tej korespondencji dokumentuje przyjaźń Krzysztofa Komedy z Romanem Polańskim. Przekazany Bibliotece Narodowej zbiór fotografii zawiera zarówno oficjalne portrety muzyka jak i zdjęcia prywatne z czasów dzieciństwa, wczesnej młodości, licznych podróży oraz koncertów.

Wśród osobistych dokumentów Komedy znalazły się między innymi świadectwa szkolne, legitymacje oraz indeks z okresu studiów na Akademii Medycznej w Poznaniu. Dopełnieniem zbioru są taśmy szpulowe zawierające nagrania utworów Komedy.

Archiwum Krzysztofa Komedy zostanie poddane przeglądowi konserwatorskiemu, a następnie szczegółowo opracowane i udostępnione badaczom. Podobnie jak w przypadku innych przekazywanych Bibliotece Narodowej archiwów (takich jak spuścizna Zbigniewa Herberta, Leszka Kołakowskiego, archiwum rodzinne Miłoszów) zostanie opracowany i wydany inwentarz ułatwiający badaczom dostęp do zbiorów. Znaczna część archiwum Krzysztofa Komedy zostanie także udostępniona w czytelniach BN w formie plików elektronicznych.