Wersja do druku

Udostępnij

W Raporcie postaraliśmy się po raz pierwszy w Polsce po 1989 roku dokonać fotograficznego zapisu życia muzycznego, działających artystów i kompozytorów, muzykologów, dziennikarzy, krytyków, instytucji muzycznych i organizacji pozarządowych. Opisujemy system edukacyjny, sposoby finansowania kultury muzycznej, ramy prawne, aktywność artystyczną środowiska, działalność mediów, wydawnictw, firm fonograficznych oraz udział słuchaczy i widzów w życiu muzycznym Polski. Raport składa się z analitycznych części opisowych oraz szeregu tabel i zestawień.

Inicjatorem powstania Raportu jest dyrektor IMIT, Andrzej Kosowski. Koordynatorem merytorycznym i jednym z autorów jest Andrzej Chłopecki, a koordynacją organizacyjną zajmuje się Joanna Grotkowska. Wśród pozostałych autorów znajdują się: Maria Baliszewska, Antoni Beksiak, Andrzej Białkowski, Paweł Brodowski, Bartek Chaciński, Marcin Flint, Aleksandra Jagiełło-Skupińska, Maciej Karłowski, Krzysztof Komarnicki, Viola Łabanow, Remigiusz Mazur-Hanaj, Agata Sapiecha, Paweł Sztompke oraz Kamila Stępień-Kutera.

Obecnie udostępniamy Państwu fragmenty ww. Raportu. Prosimy o nadsyłanie uwag pod adres raport@imit.org.pl do dnia 12 kwietnia 2011 roku. Uwagi zostaną przekazane autorom. Raport o stanie muzyki polskiej do pobrania w pełnej wersji będzie dostępny przed
I Konwencją Muzyki Polskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Programy.

Zapraszamy do współpracy!