Wersja do druku

Udostępnij

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem o obecności muzyki Witolda Lutosławskiego w życiu muzycznym w Polsce i na świecie”, którego oficjalna prezentacja połączona z dyskusją odbędzie się 14 maja o godz. 12.00 w Sali Kameralnej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie (ul. Fredry 8, II piętro).

Raport autorstwa Ewy Cichoń powstał w Instytucie Muzyki i Tańca, pełniącym w roku 2013 rolę Biura Obchodów Roku Lutosławskiego. W niniejszym opracowaniu staraliśmy się opisać obecność muzyki i postaci kompozytora od Jego śmierci w 1994 roku do momentu rozpoczęcia obchodów setnej rocznicy urodzin, czyli do końca 2012 roku. Raport zostanie uzupełniony początkiem 2014 o wszystkie wydarzenia i osiągnięcia Roku Witolda Lutosławskiego w 2013.

Informacje zebrane w raporcie obejmują wiele różnych obszarów związanych z recepcją twórczości Witolda Lutosławskiego, takich jak: wydania i wykonania poszczególnych kompozycji oraz ich emisje radiowe (Polskie Radio, EBU), a także nagrania audio i video, literatura, filmy i audycje telewizyjne (TVP), strony internetowe poświęcone życiu i twórczości kompozytora, osoby i instytucje zajmujące się badaniem oraz popularyzacją jego dorobku, instytucje, które przyjęły imię Witolda Lutosławskiego oraz pozostałe zjawiska dotyczące osoby
i dzieła, a także utwory innych kompozytorów dedykowane polskiemu twórcy – szczególnie takie, w których dedykacja jest zawarta w tytule, ale nie tylko.

Raport dotyczy lat po śmierci kompozytora od 1994 do końca 2012 roku, ale niektóre omówienia i wykazy zawierają także dane dotyczące okresu sprzed 1994, m.in. w spisie literatury wymienione są książki, które ukazały się do 1994 roku, a były dostępne na rynku w grudniu 2012 roku, filmy dokumentalne czy utwory innych kompozytorów dedykowane polskiemu twórcy powstałe w 1994 roku i później, ale także przed 1994 (w raporcie został zawarty wybór tych utworów, do których udało się dotrzeć czy to w zasobach Internetu czy przez wydawców).

Szerzej omówiony jest temat wykonań w Polsce i na świecie oraz nagrań, a ponadto – literatura. Statystyka dotycząca wykonań obejmuje lata 2004-2012, a w przypadku wykonań poza Polską także lata 1999-2003.

Tabela emisji radiowych na antenie Polskiego Radia obejmuje lata 2006-2012. Została uporządkowana według tytułów. Osobna tabela zawiera wykaz ofert Polskiego Radia kierowanych na antenę EBU.

Tabele wydań PWM, Moeck i Inne (wydania Moecka i innych wydawców dotyczące 2 tytułów) oraz Chestera zawierają utwory wydane po 1994 oraz dostępne w grudniu 2012. Uporządkowane zostały alfabetycznie według tytułów utworów. Zawarte w tych tabelach skróty, odnoszące się do rodzaju materiału nutowego w jakim dostępny jest dany utwór, oznaczają odpowiednio: wydawnictwa nutowe dostępne w postaci papierowej (N – tabela wydawnictw PWM, Moecka i Innych / SM – tabela wydawnictw Chestera) bądź elektronicznej (eN), materiały orkiestrowe do wypożyczeń, głosy (MO – tabela wydawnictw PWM, Moecka i Innych / OP – tabela wydawnictw Chestera). W nawiasach podane są nazwy serii wydawniczych lub rodzaju wydawnictwa, np. BMP (Biblioteka Małych Partytur) w spisie PWM czy np. study score w spisie Chestera.

Raport w formacie pdf do pobrania dostępny jest w zakładce „materiały”.