Wersja do druku

Udostępnij

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem „Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Polsce”, którego oficjalna prezentacja odbyła się w Międzynarodowym Dniu Jazzu, 30 kwietnia 2013 roku w Warszawie.

Raport pod red. Andrzeja Białkowskiego przygotowany został przez zespół ekspertów  na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca.

Autorami Raportu są: Karol Szymanowski, Stanisław Halat, Piotr Lemański, Krzysztof Sadowski, Dorota Frątczak, Rafał Ciesielski, Włodzimierz Pawlik.

Praca koncentruje się na trzech podstawowych grupach zagadnień. Na plan pierwszy wysuwamy formalną edukacją jazzową w instytucjach kształcenia artystycznego. Przedmiot analizy stanowią tu wybrane aspekty funkcjonowania średniego szkolnictwa jazzowego (publicznego i niepublicznego), kształcenie jazzowe i „estradowe” w akademiach muzycznych oraz ośrodkach kształcenia artystycznego realizowanego w strukturach uniwersytetów i w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. […] Podejmujemy też próbę charakterystyki typowych dla jazzu działań edukacyjnych realizowanych w sferze nieformalnej, choć koncentrujemy się tu głównie na warsztatach jazzowych (formie niewątpliwie dominującej), szkicowo zakreślając jedynie pozostałe obszary. […]. Próbujemy też poddać analizie stan powszechnej edukacji jazzowej w systemie oświaty, przywołując postulowane w tym zakresie treści nauczania i opierając się na analizie podstawy programowej, programów nauczania oraz podręczników szkolnych. (Ze Wstępu Andrzeja Białkowskiego)

Raport w formacie pdf do pobrania dostępny jest w zakładce „materiały”.