Wersja do druku

Udostępnij

Przegląd jest adresowany do wokalistów, aktorów, studentów szkół artystycznych, a zwłaszcza laureatów ogólnopolskich przeglądów piosenki i uczestników konkursów telewizyjnych.

Termin dokonywania zgłoszeń – 30 maja 2012 r.

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną pod adresem www.tak.torun.pl/festiwal,
a wygenerowany tam plik PDF, wydrukowany oraz podpisany, dostarczyć – wraz z nagraniem audio-video w formacie DVD z zapisem wykonania dwóch dowolnie wybranych piosenek filmowych: jednej z repertuaru kina polskiego, drugiej z repertuaru kina światowego – do Biura Organizacyjnego Przeglądu Konkursowego:

Toruńska Agenda Kulturalna, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń

Nagranie powinno być wykonane „live”, bez montażu, z jednego ujęcia kamery i obejmować całą postać wykonawcy. W przypadku piosenek wykonywanych w języku innym niż polski do przesyłki należy dołączyć słowa piosenek w języku oryginalnym.

Kwalifikacja uczestników:
Kierownik Muzyczny — znany kompozytor, skrzypek jazzowy i dyrygent — Krzesimir Dębski w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu ocenia nadesłane zgłoszenia i wyłania uczestników Przeglądu Konkursowego, który odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2012 r. w sali widowiskowej Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu.

Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona przez Organizatora Festiwalu do dnia 15 czerwca 2012 r. na stronie internetowej festiwalu Nagroda Główna Prezydenta Miasta Torunia im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego wynosi 12 000 00 zł, informacje o pozostałych nagrodach znajdują się na stronie internetowej festiwalu.

Nagrodzeni uczestnicy Przeglądu zostaną zaproszeni do udziału w Gali Festiwalowej, która odbędzie się 4 sierpnia 2012 r.

Więcej informacji na stronie www.piosenkafilmowa.pl