Wersja do druku

Udostępnij

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), Instytut Muzyki i Tańca umożliwia przedłużenie terminów składania sprawozdań końcowych oraz realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 września 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu Scena dla tańca 2020.

Aby skorzystać z możliwości wydłużenia tych terminów, należy złożyć wniosek i uzyskać akceptację Instytutu Muzyki i Tańca.

Więcej informacji na temat zmian w programie na stronie: https://imit.org.pl/programy/departament-tanca/2888.