Wersja do druku

Udostępnij

Open call dla choreografek i choreografów – rezydencja w Luksemburgu od 20 września do 3 października 2021 roku 

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór do czwartej edycji programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3, organizowanego w partnerstwie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L. PROJECT 2/3 zakłada wsparcie produkcyjno-rezydencyjne dla artystów z Polski i Luksemburga, nawiązanie i utrzymywanie kontaktu pomiędzy środowiskami tanecznymi oraz zwiększenie obecności tańca w świadomości mieszkańców obu krajów.

Cele projektu:

 • wymiana doświadczeń i wiedzy o tańcu współczesnym w Polsce i Luksemburgu,
 • wymiana artystyczna z lokalnymi twórcami i dialog z publicznością,
 • przyjrzenie się własnej praktyce choreograficznej i metodzie twórczej

  w warunkach międzykulturowej wymiany artystycznej.

Wymagania organizacyjne:

 • projekt skierowany jest do polskich rezydentów podatkowych: choreografka lub choreograf z maksymalnie dwuosobowym zespołem tancerzy,
 • artystka/artysta z zespołem muszą być dyspozycyjni przez cały okres trwania rezydencji, czyli od 20 września do 3 października 2021 roku włącznie (przyjazd: 19 września 2021, powrót: 4 października 2021),
 • artyści zobowiązują się do publicznej prezentacji work in progress

  3 października 2021 w Luksemburgu w ramach cyklicznego wydarzenia Le 3 du TROIS (http://www.danse.lu/evenements/3-du-trois/),
 • umiejętność samodzielniej organizacji pracy w warunkach rezydencji,
 • projekt może dotyczyć dowolnego obszaru choreografii współczesnej.

W ramach PROJECT 2/3 organizatorzy zapewniają:

 • 5000 zł na osobę na pokrycie kosztów biletu lotniczego oraz honorarium,
 • zakwaterowanie z dostępem do kuchni w pobliżu Centrum TROIS C-L,
 • dostęp do studio oraz teatru Babanenfabrik, gdzie mieści się Centrum TROIS C-L,
 • pracę z reżyserem światła 2 i 3 października 2021 przed prezentacją pracy,
 • uczestnictwo w profesjonalnych, porannych lekcjach (również z możliwością poprowadzenia  lekcji).

Aplikacja powinna zawierać:

 • biografię choreografki/choreografa (do 900 znaków ze spacjami) i skrócone biografie towarzyszących mu/jej tancerzy/tancerek (do 450 znaków ze spacjami),
 • list motywacyjny oraz opis projektu proponowanego do realizacji w ramach rezydencji (każdy do 1800 znaków ze spacjami),
 • informację o zapotrzebowaniu technicznym,
 • linki do wideo prac choreograficznych aplikanta/aplikantki/zespołu,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i klauzulę informacyjną dla uczestników programu podpisane przez aplikanta/aplikantkę.

Wnioski w języku angielskim wraz z podpisanymi dokumentami proszę składać drogą elektroniczną na adres mateusz.czekaj@imit.org.pl  do 11 kwietnia 2021 roku.

Komisja oceniająca wnioski powołana przez zastępcę dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca stworzy krótką listę projektów (3–5 projektów), która zostanie przekazana stronie luksemburskiej. Ostatecznego wyboru projektu dokona dyrektor TROIS C-L, a wyniki zostaną podane do 12 maja 2021 roku. Życzymy powodzenia!

Do pobrania

Dokumenty do aplikacji

Kontakt
Mateusz Czekaj (mateusz.czekaj@imit.org.pl, 785430000)

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu niniejszego naboru jest Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 83/2010, NIP 525-249-03-48. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności pod adresem https://imit.org.pl/ochrona-danych-osobowych.