Wersja do druku

Udostępnij

Od początku działalności do podstawowych zadań Instytutu Muzyki i Tańca należy wsparcie, prezentacja i promocja młodych polskich muzyków.

Służą temu, między innymi, programy rezydencyjne IMiT – „Kompozytor – rezydent”, „Dyrygent – rezydent” i „Artysta – rezydent”, których celem jest także wspieranie debiutów, animacja twórczości oraz zachęcenie polskich instytucji do podejmowania współpracy z młodymi kompozytorami i wykonawcami.

Kolejne serie rezydencji ruszają już 9 września. W rozpoczynającym się sezonie artystycznym 2017/18, odbędzie się 11 rezydencji, w tym 3 dla kompozytorów, 3 dyrygentów oraz 5 dla artystów.

Program „Kompozytor – rezydent”, który powstał w 2011 roku jako pierwszy program Instytutu, jest przeznaczony jest dla kompozytorów do 40. roku życia oraz do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce. Nawiązuje do rozpowszechnionej na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi i polega na zamówieniu i prawykonaniu co najmniej jednego utworu kompozytora-rezydenta oraz wykonaniu innych jego kompozycji w trakcie sezonu artystycznego wnioskującej instytucji.

Uruchomiony w 2013 roku program „Dyrygent – rezydent” ma na celu przede wszystkim umożliwienie młodym dyrygentom debiutu oraz nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem. Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygentów w zawodowych zespołach orkiestrowych oraz w teatrach operowych i muzycznych. Program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach koncertów lub spektakli pod okiem doświadczonych dyrygentów oraz na samodzielnym poprowadzeniu koncertów lub spektakli.

Program „Artysta – rezydent” powstał w 2015 roku. Skierowany jest do młodych polskich artystów wykonawców oraz do polskich instytucji muzycznych i innych instytucji prowadzących regularną działalność koncertową. Do programu mogą przystąpić soliści – instrumentaliści i śpiewacy oraz zespoły (kameralne, wokalne i mieszane) do dziewięciu osób, reprezentujące różne formacje stylistyczne. W programie mogą wziąć udział polscy artyści muzycy do 35. roku życia, absolwenci uczelni artystycznych. Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje artystyczne solistów oraz zespołów w instytucjach oraz rezydencje solistów śpiewaków w teatrach operowych i muzycznych.

 

Od roku 2011, kiedy został uruchomiony pierwszy program rezydencyjny IMiT do chwili obecnej, odbyło się sześć edycji programu „Kompozytor – rezydent”, cztery edycje programu „Dyrygent – rezydent” oraz dwie edycje programu „Artysta – rezydent”. Łącznie w ramach programów odbyły się 42 rezydencje.

W zakończonych edycjach programów uczestniczyło 48 rezydentów, których gościły 32 instytucje – filharmonie, orkiestry symfoniczne i kameralne, chóry oraz teatry operowe.

Zostało zamówionych i prawykonanych 25 nowych utworów, łącznie zaś wykonano 81 utworów kompozytorów-rezydentów. W ramach wszystkich rezydencji odbyło się 170 koncertów i 16 spektakli operowych, w tym 22 koncerty i 7 spektakli operowych poprowadzonych przez dyrygentów-rezydentów. Razem w koncertach uczestniczyło ok. 55 tys. słuchaczy.

Instytut Muzyki i Tańca pragnie gorąco podziękować wszystkim instytucjom i zespołom, z którymi współpracował przy programach i współorganizował rezydencje. Szczególnie dla nas budujące są bardzo pozytywne opinie, jakie otrzymujemy ze strony uczestniczących w nich artystów.

Szczegółowe informacje o wszystkich programach rezydencyjnych IMiT wraz z przewodnikami, w których znajdują się, między innymi, opinie rezydentów, dostępne są na stronie www.imit.org.pl w zakładce „programy”.

Serdecznie zapraszamy też do obejrzenia wyprodukowanych przez IMiT filmów dokumentalnych i reportaży poświęconych idei programów i sylwetkom uczestniczących w nich artystów. Filmy „Kompozytor – rezydent” (2013), „Prawykonanie” (2015), „Dyrygent – rezydent” (2015) i „Artysta – rezydent” (2016) można obejrzeć w dwóch wersjach językowych na stronie www.imit.org.pl w zakładce materiały/resources oraz na kanale youtube IMITpolska.

 

Uczestnicy programów rezydencyjnych zakończonych edycji (2011 – 2017):

Kompozytor rezydent

Andrzej Kwieciński, Maciej Zieliński, Przemysław Zych, Barbara Kaszuba, Bartosz Kowalski, Zuzanna Niedzielak (Fabijańczyk), Jędrzej Rochecki, Wojciech Błażejczyk, Tomasz Jakub Opałka, Ignacy Zalewski (2), Ewa Fabiańska-Jelińska, Miłosz Ireneusz Wośko, Rafał Zapała, Marcin Gumiela, Rafał Kłoczko, Dariusz Przybylski, Szymon Godziemba-Trytek, Paweł Hendrich.

Program IMiT „Kompozytor – rezydent” uważam za znakomity. Korzyści są obustronne. Orkiestra ma możliwość zapoznania się z nową muzyką, nowymi sposobami myślenia o instrumentacji, nowymi koncepcjami artystycznymi. Dla kompozytora nieoceniona jest możliwość pracy z dużymi zespołami, jak orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej. Nie do przecenienia była współpraca z zaproszonymi dyrygentami, Wojciechem Michniewskim i Antoine Glatardem. Kolejna korzyść, to możliwość prezentacji przed publicznością Kielc, co w moim wypadku było szczególnie istotne – stamtąd pochodzę i tam rozpoczynałem swoją muzyczną edukację.

Rafał Zapała (rezydencja w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga / sezon 2014/2015)

 

Dyrygent rezydent:

Rafał Kłoczko, Maciej Koczur, Krzysztof Kozakiewicz, Maciej Tomasiewicz (2), Ariel Ludwiczak, Justyna Maj, Szymon Morus, Paweł Pietruszewski, Katarzyna Tomala, Maciej Wierzchoń, Paweł Jaskółka, Joachim Kołpanowicz, Kamil Parcheta.

W kilka tygodni po zakończeniu sezonu artystycznego oraz I edycji programu „Dyrygent – rezydent” przyznać muszę, że było to najwspanialsze i najbardziej cenne z dotychczasowych doświadczeń dyrygenckich. Jeden rok, obfitujący w tak wiele wydarzeń oraz możliwość kontaktu z profesjonalnymi orkiestrami jest o wiele bardziej wartościowy niż kilka lat studiów dyrygenckich, przy pracy nawet z najlepszymi pianistami, czy mistrzowskie kursy dyrygenckie, w których miałem niejednokrotnie okazję i szczęście uczestniczyć. Banałem wydaje się być stwierdzenie, że instrumentem dyrygenta jest orkiestra, ale w zdaniu tym nie ma krzty przesady. Dopiero w systematycznej pracy z profesjonalnym zespołem zacząłem uczyć się jakby na nowo dyrygentury, co sprawiło i nadal sprawia mi ogromną radość.

Maciej Tomasiewicz (rezydencja w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego / sezon 2013/2014)

 

Artysta-rezydent:

Airis Quartet, Przemysław Baiński, Katarzyna Budnik-Gałązka, Extempore, Stefan Plewniak, Ensemble Barocum, Rafał Grząka, Rafał Łuc, Marcin Zdunik.

Udział w programie „Artysta – rezydent” był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem artystycznym. Pozwolił nam pojawić się na nieznanych dotąd estradach i zetknąć z nową publicznością. Doceniamy fakt, że program „Artysta – rezydent” promuje wykonania utworów skomponowanych w poprzednich latach w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”. Pozwoliło nam to po raz kolejny zaprezentować publiczności utwór „Ignition” Łukasza Pieprzyka, którego prawykonania w 2013 roku było początkiem naszej współpracy z tym kompozytorem, a która zaowocowała kolejnym utworem na nietypowy skład, jakim jest kwartet smyczkowy i trio perkusyjne.

Airis Quartet (rezydencja w Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” / sezon 2015/2016)

 

Instytucje organizujące rezydencje:

Cappella Gedanensis, Elbląska Orkiestra Kameralna, Filharmonia Częstochowska, Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, Filharmonia Gorzowska (2), Filharmonia Łódzka (2), Filharmonia Opolska, Filharmonia Narodowa, Filharmonia Śląska, Filharmonia Świętokrzyska (4), Filharmonia Szczecińska, Fundacja Akademia Muzyki Dawnej, Fundacja Rozwoju Sztuki Sonoris (repr. Chór Polskiego Radia), Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”, Muzeum Historii Katowic, Opera Bałtycka w Gdańsku, Opera Krakowska, Opera Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”, Orkiestra Muzyki Nowej (2), Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, Pałac w Rybnej, Polska Filharmonia Bałtycka, Polska Filharmonia Kameralna Sopot (Bałtycka Agencja Artystyczna BART), Polska Orkiestra Radiowa, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Radomska Orkiestra Kameralna, Płocka Orkiestra Symfoniczna, Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra, Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena (repr. Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej), Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Toruńska Orkiestra Symfoniczna (2).

Czas realizacji programu „Kompozytor – rezydent” to niewątpliwie nadzwyczajny okres czasu w historii zespołu Cappella Gedanensis. Nie tylko była to okazja do poznania i zaprezentowania twórczości młodego, bardzo obiecującego artysty w Polsce, zarówno jako kompozytora i dyrygenta, ale wielki sprawdzian zdolności organizacyjnych w kwestii nie tylko zróżnicowanych zespołów, ale także z prawykonaniem nowych dzieł. Co ważne – zespół, zarówno soliści, chór, jak i orkiestra były bardzo zadowolone ze współpracy i z wykonywanych kompozycji. Z całą pewnością udział zespołu w programie Instytutu Muzyki i Tańca bardzo rozreklamował działalność zespołu w Polsce i podkreślił jego wszechstronność, o czym świadczą nie tylko otrzymane recenzje, opinie w kuluarach, ale także – i przede wszystkim – frekwencja na koncertach.

Cappella Gedanensis (rezydencja Rafała Kłoczko / sezon 2015/2016)