Wersja do druku

Udostępnij

20 kwietnia br. upływa termin naboru wniosków do kolejnych edycji programów Instytutu Muzyki i Tańca – „Kompozytor – rezydent”, „Dyrygent – rezydent” i „Artysta – rezydent”.

Ogłoszone edycje programów dotyczą sezonu 2017/2018. Konkursy zostaną rozstrzygnięte w terminie do 31 maja 2017 r.

Główne cele programów rezydencyjnych Instytutu Muzyki i Tańca to wspieranie i promocja młodych polskich kompozytorów i wykonawców, ułatwienie im debiutu oraz zachęcenie polskich instytucji i zespołów do podejmowania współpracy z młodymi artystami.

Szczegółowe informacje o programach wraz z regulaminami i formularzami aplikacyjnymi dostępne są na stronie www.imit.org.pl w zakładce „programy”, gdzie można również zapoznać się z efektami zakończonych edycji programów.

Zapraszamy także do obejrzenia filmów dokumentalnych i reportaży poświęconych rezydentom. Filmy „Kompozytor – rezydent” (2013), „Prawykonanie” (2015), „Dyrygent – rezydent” (2015) i „Artysta – rezydent” (2016) można obejrzeć w dwóch wersjach językowych na stronie www.imit.org.pl w zakładce materiały/resources oraz na kanale youtube IMITpolska.

Program „Kompozytor – rezydent” przeznaczony jest dla kompozytorów do 40. roku życia oraz do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce. Nawiązuje do rozpowszechnionej na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi i polega na zamówieniu i prawykonaniu co najmniej jednego utworu kompozytora-rezydenta oraz wykonaniu innych jego kompozycji w trakcie sezonu artystycznego wnioskującej instytucji. W ramach programu IMiT dofinansuje honorarium kompozytora za zamówione utwory oraz dodatkowe koszty związane z prawykonaniem lub wykonaniem jego kompozycji.

Program „Dyrygent – rezydent” adresowany jest do polskich instytucji muzycznych oraz do młodych polskich dyrygentów – absolwentów lub osoby posiadające licencjat na wydziale dyrygentury symfoniczno-operowej do dwóch lat od ukończenia studiów magisterskich lub otrzymania stopnia licencjata. Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych (priorytet I) oraz w teatrach operowych i muzycznych (priorytet II).

Priorytet I – program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej czterech programów koncertowych w sezonie artystycznym instytucji koncertowej – filharmonii lub orkiestry, w tym na samodzielnym przygotowaniu i poprowadzeniu minimum jednego koncertu z udziałem orkiestry w danym sezonie artystycznym z zastrzeżeniem, że musi to być koncert abonamentowy lub koncert ze stałej działalności statutowej instytucji.

Priorytet II – program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej dwóch premier lub dwóch wznowień (lub jednej premiery i jednego wznowienia) dzieł scenicznych w teatrach operowych lub muzycznych (z gatunku: opera, operetka, balet, przedstawienie dla dzieci). W ramach rezydencji dyrygent-rezydent powinien samodzielnie poprowadzić co najmniej trzy spektakle w ramach przygotowywanych tytułów.

Instytut Muzyki i Tańca dofinansuje honorarium dyrygenta-rezydenta oraz koszty jego przejazdów i zakwaterowania związanych z rezydencją.

Program „Artysta – rezydent” skierowany jest do młodych polskich artystów wykonawców oraz do polskich instytucji muzycznych filharmonii, orkiestr symfonicznych lub kameralnych oraz innych zespołów prowadzących regularną działalność koncertową, a także oper i teatrów muzycznych. Do programu mogą przystąpić soliści – instrumentaliści i śpiewacy oraz zespoły (kameralne, wokalne i mieszane) do dziewięciu osób, reprezentujące różne formacje stylistyczne. Zespoły zakwalifikowane do programu powinny wykazać się przynajmniej rocznym stażem działalności artystycznej. W programie mogą wziąć udział polscy artyści do 35 roku życia, absolwenci uczelni artystycznych, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich.

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje artystyczne solistów oraz zespołów w instytucjach artystycznych (priorytet I) oraz rezydencje solistów śpiewaków w teatrach operowych i muzycznych (priorytet II).

W ramach programu IMiT pokryje koszty honorariów uczestniczących w programie solistów i zespołów.