Wersja do druku

Udostępnij

15 kwietnia br. upływa termin naboru wniosków do edycji programów Instytutu Muzyki i Tańca – „Kompozytor – rezydent”, „Dyrygent – rezydent” i „Artysta – rezydent” na sezon 2016/17.

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w terminie do 30 maja 2016 roku. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone do 31 maja 2016 roku.

Główne cele programów rezydencyjnych Instytutu Muzyki i Tańca to wspieranie i promocja młodych polskich kompozytorów i wykonawców, ułatwienie im debiutu oraz zachęcenie polskich instytucji i zespołów do podejmowania współpracy z młodymi polskimi artystami.

Program „Kompozytor – rezydent” powstał w 2011 roku jako pierwszy program rezydencyjny, a zarazem pierwszy program własny uruchomiony przez Instytut Muzyki i Tańca. Celem programu jest prezentacja twórczości polskich kompozytorów młodszego pokolenia i animacja twórczości kompozytorskiej. Program nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce oraz kompozytorów do 40. roku życia. Program polega na prezentacji minimum trzech utworów wybranego twórcy podczas sezonu artystycznego danej instytucji muzycznej. Podstawową częścią programu jest zamówienie u kompozytora-rezydenta i prawykonanie co najmniej jednej nowej kompozycji.

W latach 2012 – 2015 zakończyły się cztery edycje programu „Kompozytor – rezydent”. Odbyło się 13 rezydencji kompozytorskich organizowanych przez cztery filharmonie, osiem orkiestr symfonicznych i kameralnych oraz jeden chór. Podczas czterech zakończonych edycji zostało zamówionych i prawykonanych 16 utworów. Łącznie zostały wykonane 52 utwory kompozytorów-rezydentów. W ramach rezydencji odbyły się 44 koncerty, w których uczestniczyło ok. 12 700 słuchaczy. Aktualnie trwa piąta edycja programu.

Uruchomiony w 2013 roku program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym. Celem programu jest także zachęcenie polskich instytucji muzycznych do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami. Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje młodych dyrygentów w zawodowych zespołach orkiestrowych oraz w teatrach operowych i muzycznych. Program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach koncertów lub spektakli pod okiem doświadczonych dyrygentów oraz na samodzielnym poprowadzeniu koncertów lub spektakli.

W latach 2012 – 2015 zakończyły się dwie edycje programu „Dyrygent – rezydent”. Zostało zrealizowanych 8 rezydencji dyrygenckich. Dyrygenci-rezydenci poprowadzili samodzielnie 14 koncertów. Łącznie w ramach zakończonych rezydencji odbyło się 39 koncertów w których uczestniczyło ok. 13 600 słuchaczy. W sezonie 2015/2016 odbywa się trzecia edycja programu.

Program „Artysta – rezydent” powstał w 2015 roku. Skierowany jest do młodych polskich artystów wykonawców oraz do polskich instytucji muzycznych i innych instytucji prowadzących regularną działalność koncertową. Główne cele programu to promocja młodych polskich wykonawców, ułatwienie im debiutu oraz zachęcenie polskich instytucji do podejmowania współpracy z młodymi artystami. Do programu mogą przystąpić soliści – instrumentaliści i śpiewacy oraz zespoły (kameralne, wokalne i mieszane) do dziewięciu osób, reprezentujące różne formacje stylistyczne. W programie mogą wziąć udział polscy artyści muzycy do 35 roku życia, absolwenci uczelni artystycznych. Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje artystyczne solistów oraz zespołów w instytucjach oraz rezydencje solistów śpiewaków w teatrach operowych i muzycznych.

W roku 2016 kończy się pierwsza, pilotażowa edycja programu „Artysta – rezydent”. W I edycji programu realizowanych jest pięć rezydencji artystycznych. Do końca 2015 roku odbyło się 6 koncertów i 7 spektakli operowych z udziałem solistów i zespołów objętych rezydencją. Uczestniczyło w nich ok. 3 900 słuchaczy.

Szczegółowe informacje o naborze wraz z regulaminami i formularzami aplikacyjnymi oraz przewodnikami po programach dostępne są na stronie www.imit.org.pl w zakładce „programy”.